วันพุธ, กรกฎาคม 26, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ล

สมุนไพรหมวดอักษร ล

  สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามหมวดอักษร ก-ฮ จำนวนกว่า 999 ชนิด

  ว่านนางคำ

  ชื่ออื่น : ขมิ้นขึ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma aromatica Salisb. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ว่านนางคำ เป็นไม้ล้มลุก เหง้าและหัวสีเหลือง มีกลิ่นหอม ใบว่านนางคำ ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกใกล้ราก ประมาณ 5-7 ใบ รูปใบหอกกว้าง กว้าง 10-14 ซม. ยาว...

  ลิ้นมังกร

  ชื่ออื่น : เหล่งหลี่เฮียะ, เหล่งจิเฮี้ย, หลงลี่เยียะ, หลงซื่อเยียะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus spatulifolius Beille ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลิ้นมังกร เป็นไม้กลางแจ้งยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 1-1.5 ฟุต ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง คองอเล็กน้อย และมีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่ ใบลิ้นมังกร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันไปตามข้อต้น...

  ลิ้นจี่

  ชื่อไทย : ลิ้นจี่ ชื่อสามัญ : Lychee, Lichi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลิ้นจี่ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ ๑๑-๑๒ เมตร แตกกิ่งก้าน บริเวณยอดกลม ใบลิ้นจี่ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยเมื่อแก่เต็มที่กว้าง 2.5-6...

  ลำพูป่า

  ชื่ออื่น : ตุ้มเต๋น, ลำแพน, ลำแพนเขา, สะบันงาช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duabanga grandiflora Walp. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำพูป่า เป็นไม้ยืนต้นโตเร็วผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-35 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง รูปทรงกลมหรือทรงกระบอก กิ่งใหญ่จะตั้งฉากกับลำต้น ปลายกิ่งห้อยลู่ลง เปลือกเป็นสีเทาเป็นสะเก็ดหรือตกเป็นแผ่นไม่เป็นระเบียบ เปลือกในเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ำ...

  ลำพู

  ชื่ออื่น : ปาด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sonneratia caseolaris  (L.) Engl. ชื่อวงศ์ : SONNERATIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำพู เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นอยู่ชายเลนที่น้ำท่วมถึง มีรากงอกขึ้นเหนือพื้นดิน ลำต้นสูง 10-25 เมตร ทรงพุ่ม กิ่งก้านห้อยย้อยลง ใบลำพู เดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ขนานอย่างน้อย 5 คู่ กว้าง 0.4 -0.6...

  ลำดวน

  ชื่ออื่น : หอมนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour. ชื่อวงศ์ : Annonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำดวน เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกสีเทา ผิวเรียบ ทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำ และแน่นทึบ ลำต้นตรง แตกกิ่งใบ จำนวนมาก เมื่อลำต้นแก่เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมดำ มีรอยแตกตามแนวยาวลำต้น กิ่งอ่อนมีสีเขียวสด...

  ลำไย

  ชื่ออื่น ๆ : ลำไยป่า (ทั่วไป), เจ๊ะเลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำไย เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ลำต้นและกิ่งก้านมีสีน้ำตาลอมเทา ใบลำไย ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก แต่ใบจะดกหนาทึบ ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี ลักษณะของใบเป็นรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ...

  ลำโพง

  ชื่ออื่น ๆ : ลำโพงขาว, กาสลัก, ลำโพงกาสลัก, ลำโพงแดง, ลำโพงดำ, มะเขือบ้าดอกดำ, มะเขือบ้า, ละอังกะ, เลี้ยก, มั่วโต๊ะโละ, เล่าเอี้ยงฮวย ชื่อสามัญ : Thorn Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.)...

  ลำเจียก

  ชื่ออื่น ๆ : ลำปาง, ปะหนัน, รัญจวน, ลำจวน, เตยทะเล, การะเกด, ปาแนะ, กาแกด, ดอกกาบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำเจียก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ...

  ลาน

  ชื่ออื่น : ลานใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corypha Umbraculifera  L. ชื่อวงศ์ : Arecaceae (Palmae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลาน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง 60-90 เซนติเมตร ลานเป็นพืชที่มีช่อดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนดอกถึง 15 ล้านดอก แต่ละต้นจะออกดอกเพียงครั้งเดียว เมื่ออายุ 20-30 ปี ลำต้นเดี่ยวสูงถึง 25...