วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ม

สมุนไพรหมวดอักษร ม

  ม้ากระทืบโรง

  ชื่ออื่น : ม้าคอกแตก, คอกม้าแตก, มันฤาษี, กาโร , พญานอนหลับ, มาดพรายโรง, เดื่อเครือ, บ่าบ่วย, ม้าทะลายโรง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus foveolata Wall. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ม้ากระทืบโรง จัดเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เป็นไม้เถาขนาดใหญ่มักเลื้อยเกาะไปตามพรรณไม้ชนิดอื่น มีความสูงได้ถึง 25 เมตร...

  ม้าแม่ก่ำ

  ชื่ออื่น : ม้าแม่ก่ำ(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygala crotalarioides Ham. ชื่อวงศ์ : POLYHONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ม้าแม่ก่ำ เป็นไม้จำพวกหญ้าขนาดเล็ก สูงราว 1-2 ฟุต กิ่งก้านเป็นข้อ เหมือนต้นกระดูกไก่ สีเขียวแกมแดงออกดำ ใบม้าแม่ก่ำ ใบเดี่ยวรูปไข่ปลายใบและโคนแหลม คล้ายใบมะยม สีเขียวแกมแดงม่วง ออกดำ ท้องใบมีขนละเอียดนวล ...

  มันเทศ

  ชื่ออื่น : มันแกว, มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ), หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มันหลา(ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea batatas (L.) Poir. ชื่อวงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มันเทศ เป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้ มีหัวใต้ดิน ซึ่งเป็นรากฝอยและเป็นรากสะสมอาหาร มีเนื้อ อวบน้ำ...

  มังตาล

  ชื่ออื่น : ทะโล้, สารภีดอย, คายโซ่, กะโซ้, มังกะตาล, มังตาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schima wallichii choisy ชื่อวงศ์ : THEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มังตาล เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นตรงสูงประมาณ 15-25 เมตร ขนาดวัดรอบลำต้นได้ถึง 1.5 เมตร เปลือกนอกขรุขระแลมักแตกเป็นร่องลึกตามยาว สีทาปนน้ำตาลอ่อน เปลือกในสีน้ำตาลอมแดง...

  มังคุด

  ชื่ออื่น : แมงคุด, เมงก็อพ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. ชื่อวงศ์ : Guttiferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มังคุด เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบมังคุด ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 6-11 ซม. ยาว...

  มะฮอกกานี

  ชื่ออื่น : มะฮอกกานีใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะฮอกกานี เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. ขนาดทรงพุ่ม 6-10 ม. ผลัดใบ ทรงกระบอก ค่อนข้างแน่น ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้น สีน้ำตาลหรือเทาอมดำ แตกเป็นร่องตามแนวยาวและหลุดล่อนเป็นแผ่น ใบมะฮอกกานี...

  มะอึก

  ชื่ออื่น : ‎‎มะอึก,‬ ‪‎มะเขือปู่,‬ ‪‎มะเขือขน,‬ ‪‎หมากขน,‬ ‪‎หมากอึก,‬ ‎หมักอึก,‬ ‪‎บักเอิก,‬ ‪‎อึก,‬ ‎ลูกอึก,‬ ‪‎ยั่งคุยดี‬ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum stramonifolium Jacq. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  มะอึก เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร...

  มะหาด

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ปวกหาด (เชียงใหม่), มะหาดใบใหญ่ (ตรัง), หาดขนุน (ภาคเหนือ), ฮัด (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), หาด (ทั่วไป-ภาคกลาง), เซยาสู้ (กะเหรี่ยง-กำแพง), กาแย, ตาแป, ตาแปง (มลายู-นราธิวาส) และ ขนุนป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lakoocha Roxb. ชื่อวงศ์...

  มะหวด

  ชื่ออื่น : สีหวด (นครราชสีมา), กำซำ, กะซ่ำ, มะหวด (ภาคกลาง), ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดลิง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), กำจำ (ภาคใต้), ซำ (ทั่วไป), นำซำ มะจำ (ภาคใต้), มะหวดป่า, หวดคา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สีฮอกน้อย, หวดลาว...

  มะลิวัลย์

  ชื่ออื่น : มะลิย่าน, มะลิเถื่อน, ลิ, เสี้ยวต้น, ไลไก่, ดอกเสี้ยว, ใส้ไก่, เขี้ยวงู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum elongatum (Bergius) Willd. ชื่อวงศ์ : OLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะลิวัลย์ เป็นไม้เลื้อย กิ่งอ่อนมีขน ใบมะลิวัลย์ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก ยาว...