วันเสาร์, พฤษภาคม 27, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ฟ

สมุนไพรหมวดอักษร ฟ

  ฟ้าทะลายโจร

  ชื่ออื่น : หญ้ากันงู(สงขลา), น้ำลายพังพอน, ฟ้าละลายโจร(กรุงเทพฯ), ฟ้าสาง(พนัสนิคม), เขยตายยายคลุม, สามสิบดี(ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย(ยะลา), ฟ้าสะท้าน(พัทลุง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามัญ : Kariyat , The Creat ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ฟ้าทะลายโจร...

  ฟักทอง

  ชื่ออื่น ๆ : มะฟักแก้ว (เหนือ), มะน้ำแก้ว (เลย), น้ำเต้า (ใต้), หมักอื้อ (เลย-ปราจีนบุรี), หมากฟักเหลือง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), เหลืองเคล่า, หมักคี้ส่า ชื่อสามัญ : Pumpkin ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucurbita maxima Duchesne. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ฟักทอง...

  ฟักข้าว

  ชื่ออื่น ๆ : ฟันเข้า, ผักเข้า (เชียงใหม่), ขี้กาเครือ (ตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica cochinchinensis Spreng. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ฟักข้าว เป็นพรรณไม้เลื้อย ที่มีเถาเป็นสี่เหลี่ยม และต้องอาศัยพาดพันกับต้นใหญ่ หรือขึ้นตามร้านที่ทำไว้ให้ ตามข้อของเถาจะมีมือสำหรับจับหรือเกาะซึ่งคล้ายกับผักตำลึง ลำเถามีขนาดโตเท่าข้อมือได้ หรืออาจจะเล็กและใหญ่กว่านี้ก็มี สีเขียวคล้ำ ๆ...

  ฟัก

  ชื่ออื่น ๆ : ฟักขาว, ฟักเขียว, ฟักจีน, แฟง (ภาคกลาง), ขี้พร้า (ภาคใต้), ฟักขี้หมู, ฟักจิง, มะฟักขม, มะฟักหม่น, มะฟักหม่นขม (ภาคเหนือ), มะฟักหอม (แม่ฮ่องสอน), ดีหมือ, ลุ่เค้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตังกวย (จีน) ชื่อสามัญ :...

  ฟองสมุทร

  ชื่ออื่น ๆ : พวงม่วง, เทียนหยด (กรุงเทพฯ), เครือออน (แพร่), สาวบ่อลด (เชียงใหม่), เอี่ยฉึ่ง (จีน) ชื่อสามัญ : Golden Dew Drop, Crepping Sky Flower, Pigeon-Berry ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta repens Linn. วงศ์...

  ไฟเดือนห้า

  ชื่ออื่น : ค่าน้ำ, เด็งจ้อน, คำแค่, ดอกไม้เมืองจีน, เทียนแดง, เทียนใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asclepias curassavica L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE (วงศ์ย่อย ASCLEPIADACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีน้ำยางขาว กิ่งอ่อน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง...