วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ท

สมุนไพรหมวดอักษร ท

  ทองหลาง

  ชื่ออื่น ๆ : ทองบ้าน, ทองหลางด่าง, ทองหลางใบมนด่าง, ทองหลางลาย, ทองเผือก, ทองหลางดอกแดง ชื่อสามัญ : Erythrina indica. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina orientalis (L) Murr. Var. picta ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ทองหลาง เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงประมาณ 18 เมตร ลักษณะบริเวณลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมโค้ง คม ปลายหนามเป็นสีม่วงคล้ำ ผิวเปลือกลำต้นบาง เป็นสีเทา หรือสีเหลืองอ่อน ๆ ...

  ทองพันดุล

  ชื่อเรียกอื่น : หัวไก่โอกใหญ่ , ไก่อู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Decaschistia parviflora Kurz ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ทองพันดุล เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 30-100 ซม. ใบทองพันดุล เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอกทองพันดุล เป็นดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ บานแผ่ลักษณะคล้ายดอกชบา ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4-8 ซม....

  ทองพันชั่ง

  ชื่ออื่น :  ทองคันชั่ง, หญ้ามันไก่, ทองพันคูลาย์(ภาคกลาง), ผกาอ็อมบก และ ต้นดอกข้าวเม่า(สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ชื่อสามัญ : White crane flower ชื่อวงศ์ :   ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทองพันชั่ง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร โคนของลำต้นเป็นเรื้อไม้แกนแข็ง มีกิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ใบทองพันชั่ง ใบเป็นเป็นเดี่ยว ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายใบและโคนใบแหลม ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 2-3...

  ทองกวาว

  ชื่ออื่น ๆ : จอมทอง (ภาคเหนือ), ทองกวาวต้น (ภาคกลาง), กวาวก้าว (พายัพ) ทองพรมชาติ, ทองธรรมชาติ, จาน(ภาคอีสาน), ทองต้น (ราชบุรี), จ้า (เขมร) ชื่อสามัญ : Flame of the forest. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma O. Ktze. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ทองกวาวไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง...

  ไทรย้อย

  ชื่ออื่น ๆ : ไทยย้อยใบแหลม (ไทย), จาเรย (เขมร), ไฮ (พายัพ) ชื่อสามัญ : Weeping Fig ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus Benjamina L. วงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไทรย้อย เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง มีลำต้นแตกเป็นพุ่มหนาทึบและแผ่กิ่งก้านสาขาทิ้งใบ ห้อยย้อย ตามลำต้นจะมีรากอากาศแตกย้อยลงสู่พื้นดินเป็นจำนวนมาก มีลำต้นที่สูงใหญ่ ใบไทรย้อย ไทรย้อยในแต่ละพรรณนั้นจะมี ลักษณะของใบที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยทั่วไป นั้นใบจะยาวประมาณ 3-5 ซม. แต่บางต้นก็มีใบกลมป้อม และบางพรรณก็ยาวรี...

  โทงเทง

  ชื่ออื่น :  ต้อมต๊อก, บาตอมต๊อก (เชียงใหม่),  ตะเงหลั่งเช้า (จีน),  ปุงปิง (ปัตตานี), ปิงเป้ง (หนองคาย) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Physalis angulata  L. ชื่อสามัญ :   Hogweed, Ground Cherry ชื่อวงศ์ :   SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโทงเทง เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำเปลือกเกลี้ยงสีเขียว โคนสีม่วงแดงและสีค่อย ๆ จางลงเป็นสีเขียวใสเป็นเหลี่ยม ยอดเป็นสีเขียวอ่อน ลำต้นสูงประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร สูงเต็มที่ 120...

  ท้อ

  ชื่ออื่น ๆ : หุงหม่น, หุงคอบ (เชียงใหม่), มักม่วน, มักม่น (ภาคเหนือ), มะฟุ้ง (ชาน), ท้อ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Nectarine, peach ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus persica Batsch. วงศ์ : ROSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ท้อ เป็นพรรณไม้ผลัดใบ มีขนาดสูงประมาณ 8 เมตร ลักษณะลำต้นและกิ่งอ่อนจะมีผิวเปลือกเกลี้ยงไม่มีขน เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีเขียวอ่อน ใบท้อ มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลมเรียว...

  ทรงบาดาล

  ชื่ออื่น : ขี้เหล็กหวาน(ขอนแก่น), ขี้เหล็กบ้าน(ภาคเหนือ), ทรงบาดาล(ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Scrambled Egg Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna surattensis  (Burm.f.) Irwin & Barneby Donn.Sm. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ทรงบาดาล เป็นพรรณไม้พื้นเมืองดั้งเดิมของไทย โดยมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย โดยจัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่มีความสูงได้ถึง 7 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากเป็นเรือนยอด เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนสีเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบทรงบาดาล เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว...

  เทียนดำ

  ชื่ออื่น : เทียนดำหลวง, ราดำ, black cumin ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nigella sativa Linn. ชื่อวงศ์ : Ranunculaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เทียนดำ เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุราว 1 ปี ลำต้นกลมและตั้งตรง มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านบริเวณกลางลำต้น ต้นมีขนสีเหลืองอ่อนขึ้นปกคลุม ใบเทียนดำ...

  เทียนดอก

  ชื่ออื่น ๆ : เทียนสวน, เทียนบ้าน, เทียนไทย, เทียน (ไทย), จึงกะฮวย, ห่งเซียง, จี๋กะเช่า เซียวก่ออั้ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens balsamina Linn. วงศ์ : BALSASMINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เทียนดอก เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นอวบน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-1.5 ฟุต ...