วันพุธ, กรกฎาคม 26, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ถ

สมุนไพรหมวดอักษร ถ

  ถั่วลิสง

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วดิน, ถั่วลิสง, ถั่วยิสง, ถั่วลิง (ภาคกลาง-ภาคเหนือ), ถั่วยี่สง(ภาคกลาง), ถั่วคุด (ประจวบคีรีขันธ์), ถั่วใต้ดิน (ใต้), เหลาะฮวยแซ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Groundnut, Peanut, Monkeynut. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arachis hypogaea Linn. ชื่อวงศ์ :...

  ถั่วลันเตา

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วน้อย(พายัพ), ถั่วลันเตาเปลือกหนา, ถั่วลันเตา(ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisum sativum Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วลันเตา เป็นพรรณไม้เลื้อย อยู่ในจำพวกถั่ว มีความสูงได้ถึง 2 เมตร เป็นพืชฤดูเดียว ลำต้นเล็กและเป็นเหลี่ยม ใบถั่วลันเตา ใบประกอบแบบขนนก ประกอบด้วยใบย่อย 1-4 คู่ ใบย่อยรูปกึ่งทรงกลม...

  ถั่วราชมาด

  ชื่ออื่น ๆ : บ่าบอย(เชียงใหม่), ถั่วราชมาด(กรุงเทพฯ), ถั่วราชมาส ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus lunatus Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วราชมาด เป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง พรรณไม้นี้จะมีอยู่หลายชนิด ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว...

  ถั่วพู

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วพูจีน, ถั่วพูใหญ่, ถั่วพูตะขาบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psophocarpus tetragonolobus Linn. ชื่อวงศ์ : papilioneae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วพู  เป็นพรรณไม้เลื้อยจำพวกถั่ว ไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้อายุหลายปี ลำต้นเลื้อยพัน ใบถั่วพู ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ โคนใบกลมและเบี้ยว ส่วนปลายใบแหลม มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปไข่ และรูปใบหอก ...

  ถั่วฝักยาว

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วขาว, ถั่วนา, ถั่วดำ, ถั่วฝักยาว(ไทย), ถั่วมะแปะ, ถั่วชิ้น, ถั่วหมาเน่า, ถั่วดอ, ถั่วสาย, ถั่วปี๋, ถั่วไส้หมู(พายัพ), ถั่วพุงหมู(ปราจีน), กังเต่า(จีน-แต้จั๋ว) ชื่อสามัญ : Cow Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vigna unguiculata subsp. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วฝักยาว เป็นพรรณไม้เถา ตามลำต้นนั้นจะมีขนเล็กน้อย หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ...

  ถั่วแระผี

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วแระ, ถั่วแระผี, ถั่วแม่ตาย(กลาง), ถั่วแรด(ชุมพร), มะแฮะ, มะแฮะต้น, ถั่วแระต้น(เหนือ), ถั่วแรด(ชุมพร), ถั่วแฮ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (Linn.) Millsp. ชื่อวงศ์ : PAPILIONEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วแระผี เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-3.5 เมตร...

  ถั่วแปบช้าง

  ชื่ออื่น : กันภัย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afgekia sericea Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วแปบช้าง เป็นไม้เลื้อย ไม้เถาขนาดกลาง มีขนสีเทานุ่มคลุมตามลำต้น มักเลื้อยคลุมยอดหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย ใบถั่วแปบช้าง ใบเป็นช่อติดเรียงสลับช่อหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยใบย่อยที่ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 4-5 คู่ แต่ใบปลายสดของก้านช่อเป็นใบเดี่ยวๆ ใบย่อยเหล่านี้...

  ถั่วแปบ

  ชื่ออื่น : ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ(เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย, แปบปลาซิว(สกลนคร), ถั่วแปะยี(ภาคเหนือ), กวาวน้ำ, ถั่วหนัง, ถั่วแล้ง, มะแปน, ถั่วแปยี, ถั่วมะเปกี(ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lablab purpureus (L.) Sweet ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี...

  ถั่วเหลือง

  ชื่ออื่น ๆ : มะถั่วเน่า, ถั่วหนัง, ถั่วเน่า(ภาคเหนือ), ถั่วเหลือง, ถั่วแระ, ถั่วพระเหลือง(ไทยภาคกลาง), เฮ็กตั่วเต่า, อึ่งตั่วเต่า(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Soya Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycine max Merr. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วเหลือง เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุนานไม่เกิน 1 ปี...

  ถั่วเขียว

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วมุม (ภาคเหนือ), ถั่วจิม (เชียงใหม่), ถั่วดำ, ถั่วเขียว, ถั่วทอง (ไทย-ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Mung bean, Mungo, Mongo bean, Green bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus aureus Roxb. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วเขียว เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน และจะมีอายุนานเพียงไม่เกิน...