วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  เถาวัลย์เปรียง

  ชื่ออื่น ๆ : เครือตาปา (โคราช), เครือเขาหนัง, เถาวัลย์เปรียง (ไทยภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens Benth. ชื่อวงศ์ : PAPILIONEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เถาวัลย์เปรียง เป็นพรรณไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ใบเถาวัลย์เปรียง จะเป็นใบประกอบ ลักษณะจะเป็นใบกลม และเล็กคล้ายใบของต้นอันชัน ใบจะหนาและแข็ง มีใบย่อยอยู่ประมาณ 7...

  ตีนฮุ้งดอย

  ชื่ออื่น : ตีนฮุ้งดอย, สัตฤๅษี (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paris polyphylla Smith ชื่อวงศ์ : TRILLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนฮุ้งดอย เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบตีนฮุ้งดอย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว...

  ตีนนก

  ชื่ออื่น : กาจับหลัก, ตีนนกผู้, มะยางห้าชั้น, กาสามซีก, ตีนกา, กาสามปีก, สมอตีนเป็ด, สมอหวอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex peduncularis Wall.ex Schauer ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนนก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม...

  ตีนเป็ดน้ำ

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ(ภาคกลาง), ตุม(กาญจนบุรี), สั่งลา(กระบี่), มะตะกอ(มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera Odollam  Gaertn. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่มมักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบตีนเป็ดน้ำ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงๆ...

  ตีนเป็ดทราย

  ชื่ออื่น : ตีนเป็ดเล็ก(ภาคกลาง), เทียนหนู,  เนียนหนู(สตูล), ปงปง(พังงา), ปากเป็ด, มะตากอ(มลายู-นราธิวาส), รักขาว(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera manghas  L. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนเป็ดทราย เป็นไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ลำต้น เรือนยอดกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ...

  ติ้วขน

  ชื่ออื่น : กวยโชง, กุยฉ่องเซ้า, ตาว, ติ้วแดง, ติ้วยาง, ติ้วเลือด, ติ้วเหลือง, แต้ว, แต้วหิน, ติ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. Pruniflorum Gogel. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ติ้วขน เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง...

  ติ้วเกลี้ยง

  ชื่ออื่น : ติ้วแดง, ติ้วส้ม, ติ้วใบเลื่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ติ้วเกลี้ยง เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ด สีเทาอมน้ำตาล เปลือกต้นด้านในสีเหลืองอ่อน...

  ตำลึง

  ชื่ออื่น ๆ : ผักแคบ(ภาคเหนือ), แคเด๊าะ(กระเหรี่ยงและแม่ฮองสอน), ตำลึง,สี่บาท(ภาคกลาง), ผักตำนิน(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Ivy Gourd ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccinia grandis (L.) Voigt) ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตำลึง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยที่มีมือจับ เพื่อเอาไว้เกาะยึดหลักหรือต้นไม้อื่น ๆ ลำเถาสีเขียว ใบตำลึง เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็น 3 แฉก หรือ 5 แฉก กว้างและยาวประมาณ...

  ตำแยแมว

  ชื่ออื่น ๆ : ตำแยตัวผู้, ตำแยป่า, หญ้าแมว, หญ้ายาแมว, หานแมว, ลังตาไก่, อเนกคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตำแยแมว เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง และมีขนาดเล็กเนื้อภายในอ่อน และไม่แข็งแรง ลำต้นสูงประมาณ 2 ฟุต เท่านั้น ใบตำแยแมว ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็กรูปมนรี ปลายใบเรียวเล็ก ขอบใบเป็นจักอยู่รอบใบ...

  ตาล

  ชื่ออื่น : ตะนอด, โหนด, ตาล, โตนด,  ตาล,  ตาลใหญ่,  ถาล   ทอถู, ตาลนา, ปลีตาล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer L. ชื่อวงศ์ : ARECACEAE (PALMAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตาล เป็นพืชลำต้นเดี่ยว ขึ้นจากพื้นดินเพียงต้นเดียว ไม่มีการแตกหน่อ...