กัญชง

กัญชง

ชื่ออื่น : กัญชง, เฮมพ์​ (Hemp)...

กัญชาเทศ

กัญชาเทศ

ชื่อสมุนไพร : กัญชาเทศชื่ออื่นๆ : ซ้าซา...

กันเกรา

กันเกรา

ชื่อสมุนไพร : กันเกราชื่ออื่นๆ :  มันปลา(ตะวันออกเฉียงเหนือ...

กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร : กัลปพฤกษ์ชื่ออื่นๆ :  ชัยพฤกษ์,...

ก้างปลา

ก้างปลา

ชื่อสมุนไพร : ก้างปลาชื่ออื่นๆ : ก้างปลา,...

กานพลู

กานพลู

ชื่อสมุนไพร : กานพลูชื่ออื่น ๆ : ดอกจันทร์...

กาฝากมะม่วง

กาฝากมะม่วง

ชื่ออื่น : กาฝากมะม่วง, กาฝากมะม่วงพรวน,  กาฝากมะม่วงกะล่อนชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrophthoe pentandra (L.)...

Scroll to top