สมุนไพรหมวดอักษร ด

  ดาวอินคา

  ชื่ออื่น : ดาวอินคา, ถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plukenetia volubilis L. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวอินคา เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มีอายุได้นาน 10 ถึง 50 ปี ลำต้นสูง 2 เมตร กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างเลื้อยพันอื่นๆ ใบดาวอินคา เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบยาว 10-12 เซนติเมตร กว้าง 8-10...

  ดาวเรืองใหญ่

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองใหญ่, คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : African Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. ชื่อวงศ์ : Asteraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นเป็นร่อง สีเขียว แตกกิ่งก้านที่โคน ใบดาวเรือง เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงกันข้าม ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปรี กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว...

  แดง

  ชื่ออื่น : แดง, ไคว, กร้อม, คว้าย, จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, ไปรน์, ผ้าน, เพ้ย, สะกรอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแดง เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ถึง 25 เมตร...

  ดาวเรืองฝรั่ง

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองฝรั่ง, ดาวเรืองน้อย, คำปู้จู้น้อย, โพชีโทงซะ, โพทองชา, ยี่สุ่น, ดาวเรืองหม้อ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calendula officinalis Linn. ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรืองฝรั่ง ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นกลมมีสีม่วงปน ใบดาวเรืองฝรั่ง ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก...

  เดือย

  ชื่ออื่น ๆ : เดือย, เดือยหิน, มะเดือย (พายัพ), ลูกเดือย(ใต้), เป้นี(กะเหรี่ยง-กำแพง), สกูย(เขมร) ชื่อสามัญ : Jobs tears ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lachryma-jobi L. ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเดือย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ซึ่งอยู่ในวงศ์หญ้าและข้าว เป็นพืชที่มีลำต้นแตกกิ่งเล็กน้อย และมีอายุเพียงปีเดียว ใบเดือย เนื่องจากเป็นพืชในวงศ์หญ้าและข้าว ฉะนั้นใบจึงมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบขนานแต่เมื่อลูบ ๆ ดูจะรู้สึกสาก ๆ...

  ดองดึง

  ชื่ออื่น ๆ : ดองดึง, คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน(ชลบุรี), ก้ามปู, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง), พันมหา(นครราชสีมา), มะขาโก้ง(เหนือ) ดองดึงหัวขวาน, ด้ามขวาน, หัวฟาน ชื่อสามัญ : Climing Lily, Turks cap, Superb Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gloriosa superba Linn. ชื่อวงศ์ : Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดองดึงเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,840แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม