วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ด

  ดีหมี

  ชื่ออื่น : ดีหมี, กาดาวกระจาย, กาไล, กำไล, คัดไล, จ๊ามะไฟ, มะดีหมี, เซยกะชู้, ดินหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleidion speciflorum Merr. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีหมี เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบดีหมี ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมใบหอก...

  ดูกอึ่ง

  ชื่ออื่น : ดูกอึ่ง, กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดูกอึ่ง เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ ...

  ดู่ทุ่ง

  ชื่ออื่น : ดู่ทุ่ง, ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี...

  เดือย

  ชื่ออื่น ๆ : เดือย, เดือยหิน, มะเดือย (พายัพ), ลูกเดือย(ใต้), เป้นี(กะเหรี่ยง-กำแพง), สกูย(เขมร) ชื่อสามัญ : Jobs tears ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lachryma-jobi L. ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเดือย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ซึ่งอยู่ในวงศ์หญ้าและข้าว เป็นพืชที่มีลำต้นแตกกิ่งเล็กน้อย และมีอายุเพียงปีเดียว ใบเดือย เนื่องจากเป็นพืชในวงศ์หญ้าและข้าว ฉะนั้นใบจึงมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบขนานแต่เมื่อลูบ ๆ ดูจะรู้สึกสาก ๆ...

  แดง

  ชื่ออื่น : แดง, ไคว, กร้อม, คว้าย, จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, ไปรน์, ผ้าน, เพ้ย, สะกรอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแดง เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ถึง 25 เมตร...

  โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โด่ไม่รู้ล้ม, หนาดมีแคลน(สุราษฎร์ธานี), ตะชีโกวะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าไฟนกคุ่ม, หนาดผา(กะเหรี่ยง), หนาดผา, เคยโป้, หญ้าไก่นกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบสองหาบ(ภาคใต้), คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ), ขี้ไฟนกคุ่ม(เลย) ชื่อสามัญ : elephant’s foot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น กลม ชี้ตรง สูง 10-30 เซนติเมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,800แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม