วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ด

สมุนไพรหมวดอักษร ด

  โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โด่ไม่รู้ล้ม, หนาดมีแคลน(สุราษฎร์ธานี), ตะชีโกวะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าไฟนกคุ่ม, หนาดผา(กะเหรี่ยง), หนาดผา, เคยโป้, หญ้าไก่นกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบสองหาบ(ภาคใต้), คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ), ขี้ไฟนกคุ่ม(เลย) ชื่อสามัญ : elephant’s foot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น กลม ชี้ตรง สูง 10-30 เซนติเมตร...

  ดูกอึ่ง

  ชื่ออื่น : ดูกอึ่ง, กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดูกอึ่ง เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ ...

  เดือย

  ชื่ออื่น ๆ : เดือย, เดือยหิน, มะเดือย (พายัพ), ลูกเดือย(ใต้), เป้นี(กะเหรี่ยง-กำแพง), สกูย(เขมร) ชื่อสามัญ : Jobs tears ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lachryma-jobi L. ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเดือย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ซึ่งอยู่ในวงศ์หญ้าและข้าว เป็นพืชที่มีลำต้นแตกกิ่งเล็กน้อย และมีอายุเพียงปีเดียว ใบเดือย เนื่องจากเป็นพืชในวงศ์หญ้าและข้าว ฉะนั้นใบจึงมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ปลายใบแหลม ขอบใบขนานแต่เมื่อลูบ ๆ ดูจะรู้สึกสาก ๆ...

  ดาดตะกั่ว

  ชื่ออื่น : ดาดตะกั่ว, ฮ่อมครั่ง ชื่อสามัญ : Red lvy, Red Flame lvy ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาดตะกั่ว เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นสีแดง และเป็นข้อ ๆ ลำต้นสูงประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบดาดตะกั่ว ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ด้านบนเป็นสีเขียว...

  ดาวเรืองใหญ่

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองใหญ่, คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : African Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. ชื่อวงศ์ : Asteraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นเป็นร่อง สีเขียว แตกกิ่งก้านที่โคน ใบดาวเรือง เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงกันข้าม ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปรี กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว...

  ดีหมี

  ชื่ออื่น : ดีหมี, กาดาวกระจาย, กาไล, กำไล, คัดไล, จ๊ามะไฟ, มะดีหมี, เซยกะชู้, ดินหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleidion speciflorum Merr. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีหมี เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบดีหมี ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมใบหอก...

  ดาวอินคา

  ชื่ออื่น : ดาวอินคา, ถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plukenetia volubilis L. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวอินคา เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มีอายุได้นาน 10 ถึง 50 ปี ลำต้นสูง 2 เมตร กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างเลื้อยพันอื่นๆ ใบดาวอินคา เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบยาว 10-12 เซนติเมตร กว้าง 8-10...

  ดาหลา

  ชื่ออื่น : ดาหลา, กาหลา, กะลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50...

  ดีงูต้น

  ชื่ออื่น : ดีงูต้น, กะลำเพาะต้น, หมาชล, กอมขม, ดำ, หงีน้ำ, มะปอจอ, ตะพ้านก้น, หยีน้ำใบเล็ก, หมักกอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Picrasma javanica Bl. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีงูต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบดีงูต้น เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ...

  แดง

  ชื่ออื่น : แดง, ไคว, กร้อม, คว้าย, จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, ไปรน์, ผ้าน, เพ้ย, สะกรอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแดง เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ถึง 25 เมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,790แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม