วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2020
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ด

สมุนไพรหมวดอักษร ด

  ดู่ทุ่ง

  ชื่ออื่น : ดู่ทุ่ง, ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี...

  ดีงูต้น

  ชื่ออื่น : ดีงูต้น, กะลำเพาะต้น, หมาชล, กอมขม, ดำ, หงีน้ำ, มะปอจอ, ตะพ้านก้น, หยีน้ำใบเล็ก, หมักกอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Picrasma javanica Bl. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีงูต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบดีงูต้น เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ...

  ดาวกระจาย

  ชื่ออื่น :  ดาวกระจาย, ดอกกระจาย(ไทย), แหลมนกไส้, หญ้าแหลมนกไส้, ปืนนกไส้(ภาคเหนือ), ปังกุกโคหน่วย(จีน), กุ่ยเจินเฉ่า, ผอผอเจิน(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens bipinnata L. ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวกระจาย เป็นพืช ชนิด ไม้ดอกล้มลุก มีขนาดความสูงประมาณ 0.30-1.50 เมตร เรียกว่าพันธุ์เตี้ยและพันธุ์สูง ลำต้นเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง มีขนปกคลุม ...

  ดีหมี

  ชื่ออื่น : ดีหมี, กาดาวกระจาย, กาไล, กำไล, คัดไล, จ๊ามะไฟ, มะดีหมี, เซยกะชู้, ดินหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleidion speciflorum Merr. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีหมี เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบดีหมี ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมใบหอก...

  ดูกอึ่ง

  ชื่ออื่น : ดูกอึ่ง, กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดูกอึ่ง เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ ...

  ดาหลา

  ชื่ออื่น : ดาหลา, กาหลา, กะลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50...

  โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โด่ไม่รู้ล้ม, หนาดมีแคลน(สุราษฎร์ธานี), ตะชีโกวะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าไฟนกคุ่ม, หนาดผา(กะเหรี่ยง), หนาดผา, เคยโป้, หญ้าไก่นกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบสองหาบ(ภาคใต้), คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ), ขี้ไฟนกคุ่ม(เลย) ชื่อสามัญ : elephant’s foot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น กลม ชี้ตรง สูง 10-30 เซนติเมตร...

  ดีควาย(ดันหมี)

  ชื่ออื่น : ดีควาย, กัลปังหาต้น(ภูเก็ต), ก้านเหลือง, คำเกี้ยวต้น(เหนือ), ดันหมี, ปูตูบูแว(มาเลย์-นราธิวาส), มะดีควาย(เชียงใหม่), แสนเมือง(หนองคาย), หีควาย(ลำปาง), ดีหมี, ดันหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz ชื่อวงศ์ : Icacinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีควาย เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 15 ม. เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล กิ่งเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนประปรายตอนปลายกิ่ง ...

  ดาดตะกั่ว

  ชื่ออื่น : ดาดตะกั่ว, ฮ่อมครั่ง ชื่อสามัญ : Red lvy, Red Flame lvy ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาดตะกั่ว เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นสีแดง และเป็นข้อ ๆ ลำต้นสูงประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบดาดตะกั่ว ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ด้านบนเป็นสีเขียว...

  ดีปลี

  ชื่ออื่น ๆ : ดีปลี, ประดงข้อ, ปานนุ, พิษพญาไฟ, บีกผัวะ, ดีปลีเชือก, บี้ฮวด ชื่อสามัญ : long pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl. ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีปลี เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ขึ้นเลื้อยพัน ลำต้นค่อนข้างกลมเรียบ เปราะ หักง่าย บริเวณข้อมีรากสำหรับยึดเกาะ แตกกิ่งก้านมาก ใบดีปลี เป็นใบเดี่ยวออกเรียวสลับตามข้อใบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,790แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม