วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ช

  ช้างงาเดียว

  ชื่ออื่น : ช้างงาเดียว, เดือยไก่, หนามเกียวไก่, หนามคือไก่, หนามคาใบ, หนามเดือยไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham. (Paramignys Scandens  Craib.) ชื่อวงศ์ : Rutaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นช้างงาเดียว เป็นไม้รอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึง 25 – 30 เมตร ใบช้างงาเดียว ใบเดี่ยว เมื่อยังอ่อนเป็นใบเรียวยาวขอบขนาน ขนาด 12 x 2...

  ช้างน้าว

  ชื่ออื่นๆ : ตาลเหลือง(เหนือ), แง่ง(บุรีรัมย์), ช้างน้าว, ตานนกกรด(นครราชสีมา), กำลังช้างสาร(กลาง), ขมิ้นพระต้น(จันทบุรี), ช้างโน้ม(ตราด), ช้างโหม(ร้อยเอ็ด), ฝิ่น(รบ), กระแจะ, กระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima Merr. ชื่อวงศ์ : MORACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้างน้าว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายออก ลำต้นมักคดงอ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องลึก ตามปลายกิ่งมีกาบหุ้มตาแข็งและแหลม ใบช้างน้าว เป็นใบเดี่ยว...

  ชาด

  ชื่ออื่นๆ : ชาด, กุง(อุบลราชธานี, อุดรธานี, ปราจีนบุรี), คลง(เขมร), คลอง(เขมร), ควง(พิษณุโลก, สุโขทัย), ตึง, ตึงขาว(ภาคเหนือ), พลวง, ยาง(ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ยางพลวง(ภาคกลาง), พลอง, แลเท้า(กะเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus tuberculatns Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  ช้าแป้น

  ชื่ออื่น : ช้าแป้น, มะเขือดง, ดับยาง, ผ่าแป้ง, ฝ้าแป้ง, สะแป้ง, ฉับแป้ง(สุโขทัย), ฝ่าแป้ง(ภาคเหนือ), มั่งโพะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขาตาย, ขากะอ้าย(ภาคใต้), หูควาย(ยะลา), สมแป้น(เพชรบุรี),  เอี๋ยเอียงเฮียะ(แต้จิ๋ว), แหย่เยียนเยวียะ(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Solanum erianthum D. Don ชื่อวงศ์  : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้าแป้น เป็นพรรณไม้พุ่มจะมีขนอยู่ทั้งต้น และจะผลัดใบตามฤดูกาล ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร...

  ช้าพลู(ชะพลู)

  ชื่ออื่น ๆ : ช้าพลู, ชะพลู, ผักอีเลิด(อีสาน), นมวา(ภาคใต้), ผักปูนา, ผักพลูนก, พลูลิง, ผักอีไร(เหนือ), ผักแค ชื่อสามัญ : Wildbetal Leafbush ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.ex Hunter ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้าพลู เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มเตี้ย เป็นไม้พันอาศัย หรือเถาทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ปลายยอดตั้งขึ้น ลำต้นสีเขียวกลม มีข้อเป็นปม สูง 30-80 เซนติเมตร มีไหลงอกเป็นต้นใหม่ได้...

  ชำมะนาด

  ชื่ออื่น : ชำมะนาด, ชำมะนาดกลาง, ชมมะนาด, ดอกข้างใหม่, อ้มส้าย, ชำปะนาด, หางเม้นเครือ, หญ้าช้างย้อย, อุ่มฟูม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vallaris glabra Ktze. ชื่อวงศ์ :  APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชำมะนาด เป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นแข็งสีเขียวคล้ำตกกระ มีน้ำยางขาว ใบชำมะนาด เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีกว้างแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม....

  ชำมะเลียง

  ชื่ออื่น : ชำมะเลียง, มะเถ้า, พูเวียง, พุมเรียงสวน, โคมเรียง, ชำมะเลียงบ้าน, ชุมเรียง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชำมะเลียง เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบชำมะเลียง เป็นใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-8 ซม. ยาว...

  ชำมะเลียงป่า

  ชื่ออื่น : ชำมะเลียงป่า, หมากหมาว้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes  senegalensis (Poir) Leenh ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชำมะเลียงป่า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  ลำต้นตั้งตรง ใบชำมะเลียงป่า เป็นประกอบแบบขนนก  เรียงสลับ  ใบย่อย  2  ใบ  รูปใบหอกแกมขอบขนาน ดอกชำมะเลียงป่า เป็นดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงแดง ผลชำมะเลียงป่า เป็นผลสด  รูปค่อนข้างกลมเท่าลูกมะแว้ง  เมื่อสุกสีม่วงดำ เป็นช่อคล้ายมะหวด เกิดตามป่าโปร่งทั่วไป...

  ชิงชัน

  ชื่ออื่น : ชิงชัน, ประดู่ชิงชัน, ดู่สะแดน, เก็ดแดง, อีเม็ง, พยุงแกลบ, กะซิก, กะซิบ, หมากพลูตั๊กแตน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia oliveri Gamble ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชิงชัน เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร เปลือกหนา สีน้ำตาลเทา กระเทาะล่อน เป็นแผ่นขนาดเล็ก...

  ชิงช้าชาลี

  ชื่ออื่น ๆ : บรเพ็ชร, ชิงช้าชาลี, ชิงชาลี(ไทยภาคกลาง), จุ่งจะริงตัวพ่อ(ภาคเหนือ), จุ่งจะลิงตัวแม่(พายัพ), ตะซีคี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora baenzigeri Forman ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชิงช้าชาลี เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ตามเถามีรูอากาศสีขาว เถามีลักษณะกลมเกลี้ยงและเหนียว ตามเถามีปุ่มปมเล็กน้อย เถาอ่อนเป็นสีเขียว ใบชิงช้าชาลี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้า ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างและยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร เนื้อใบบาง...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,847แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม