สมุนไพรหมวดอักษร ช

  ชำมะเลียง

  ชื่ออื่น : ชำมะเลียง, มะเถ้า, พูเวียง, พุมเรียงสวน, โคมเรียง, ชำมะเลียงบ้าน, ชุมเรียง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชำมะเลียง เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบชำมะเลียง เป็นใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-8 ซม. ยาว...

  ชะมวง

  ชื่ออื่น ๆ : ชะมวง, หมากโมง(อุดรธานี), กะมวง(ใต้), ส้มมวง(นครศรีธรรมราช), ส้มโมง ชื่อสามัญ :  Cowa ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. วงศ์ : GUTTTIFERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะมวง เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปกรวยคว่ำทรงสูง เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ด มีน้ำยางสีเหลือง ใบชะมวง เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปวงรีแกมใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร...

  ชงโค

  ชื่ออื่น ๆ : ชงโค, ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน, กะเฮอ, สะเปซี(แม่ฮ่องสอน), เสี้ยวดอกแดง(ภาคเหนือ), เสี้ยวเลื่อย(ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong Kong Orchid Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea Linn. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชงโค เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง...

  ชาข่อย

  ชื่ออื่น : ชาข่อย, จ๊าข่อย, ชาข่อย, ชาฤาษี , กาน้ำ , ชาญวน , ชาป่า, ผักดุก, ผักดูด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha siamensis Oliv. ex Gage ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชาข่อย จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร...

  ช้อยนางรำ

  ชื่ออื่น : ช้อยนางรำ, ว่านมีดยับ, หว้านมีดยับ(ลำพูน), แพงแดง(ประจวบคีรีขันธ์), ค่อยช้างรำ, ช้อยช่างรำ, นางรำ(ไทย), แพวแดง(อรัญประเทศ), เคยแนะคว้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi ชื่อวงศ์ : Fabaceae–Papilionoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ช้อยนางรำ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กจำพวกหญ้า ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 90 เซนติเมตร ส่วนผิวของลำต้นนั้นจะเป็นสีไม้แห้ ใบช้อยนางรำ ใบแยกเป็นใบย่อย 3 ใบ...

  ชมพู่น้ำดอกไม้

  ชื่ออื่น :  ชมพู่น้ำดอกไม้, ฝรั่งน้ำ,มะซามุด,มะน้ำหอม,มะห้า,คอกลอก,ยามู่ปะนาว่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium jambos (L.) Alston ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบชมพู่น้ำดอกไม้ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร...

  ชะลูดแดง

  ชื่ออื่นๆ : ชะลูดแดง, ชะนูด(สุราษฎร์), ชะลูดแดง(ไทยภาคกลาง), นูดแดง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyscia Spp. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะลูดแดง เป็นพรรณไม้เถายืนต้น ใบชะลูดแดง ใบจะมีลักษณะหนาและแข็งคล้ายกับใบสำมะงา เปลือกชะลูดแดง เปลือกต้นนั้นจะเป็นสีแดงและจะแตกเป็นระแหง ดอกชะลูดแดง ดอกจะมีกลิ่นหอมมากกว่าเปลือก เป็นดอกสีขาวเล็ก ๆ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ,...

  ชิงชี่

  ชื่ออื่น ๆ : ชิงชี่, กระดาดป่า(ชลบุรี), ชายชู้, หมากมก(ชัยภูมิ), หนวดแมวแดง(เชียงใหม่), คายซู(อุบลราชธานี), พญาจอมปลวก, กระดาดขาว, กระโรกใหญ่, กินขี้, จิงโจ้, แสมซอ, ค้อนฆ้อง, ซิซอ, เม็งซอ, ราม, แส้ม้าทะลาย, พุงแก, น้ำนอง, น้ำนองหวะ, เม็งซอ, พวงมะละกอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capparis...

  ชะเอมเถา

  ชื่ออื่นๆ : ขมเหลือง (เชียงใหม่) ข้าวสาร เครือเขาขม-หลวง ชะเอมเถา (ภาคกลาง) ป้างไม้ (ลำปาง) อ้อยสามสวน อ้อยแสน-สวน (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว...

  ชะเอมบ้าน

  ชื่ออื่นๆ : ชะเอมบ้าน, ชะเอม, ชะเอมสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ : - ชื่อวงศ์ : - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ที่ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ เถาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ข้าวสารหรือขจร ใบ : ใบจะมีลักษณะคล้ายกับข้าวสาร หรือขจร ดอก : จะออกเป็นพวง และมีกลิ่นหอมมัน...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต