วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ช

  ชิงชัน

  ชื่ออื่น : ชิงชัน, ประดู่ชิงชัน, ดู่สะแดน, เก็ดแดง, อีเม็ง, พยุงแกลบ, กะซิก, กะซิบ, หมากพลูตั๊กแตน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia oliveri Gamble ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชิงชัน เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร เปลือกหนา สีน้ำตาลเทา กระเทาะล่อน เป็นแผ่นขนาดเล็ก...

  ชงโค

  ชื่ออื่น ๆ : ชงโค, ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน, กะเฮอ, สะเปซี(แม่ฮ่องสอน), เสี้ยวดอกแดง(ภาคเหนือ), เสี้ยวเลื่อย(ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong Kong Orchid Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea Linn. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชงโค เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง...

  ชะลูด

  ชื่ออื่น ๆ : ชะลูด, ลูด (ปัตตานี), ชะลูด(กลาง, ตลาด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะลูด เป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดำ และจะมีน้ำยางสีขาว ใบชะลูด ใบนั้นเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ๆ ละ 3 ใบ จะเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปรี มีความกว้างประมาณ 2.5-4 ซม....

  ชะมดต้น

  ชื่ออื่น ๆ : ชะมดต้น, ชะมัดต้น, ฝ้ายผี (ไทยภาคกลาง) บางคนเรียก จั๊บเจี๊ยว ชื่อสามัญ : Musk Mallow, Muskseed, Abel Musk ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus moschatus Medik. subsp.moschatus วงศ์ :  Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะมดต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน หรือไม้พุ่ม ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร ทั้งต้นมีขนสีขาวขึ้นปกคลุม ใบชะมดต้น เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ...

  ชบา

  ชื่ออื่น ๆ : ชบา, ดอกใหม่, ใหม่แดง, ใหม่(เหนือ), ชุมบา, ชบาขาว, ชุมมา(ปัตตานี), บา, ชะมา(ใต้) ชื่อสามัญ : Shoe Flower, Hibiscus, Chinese rose ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa-sinensis Linn. วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชบา เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม อยู่ในจำพวกพู่ระหง ลำต้นนั้นมีความสูงประมาณ 6-7 ฟุต หรืออาจสูงได้ถึง 12...

  ชำมะเลียง

  ชื่ออื่น : ชำมะเลียง, มะเถ้า, พูเวียง, พุมเรียงสวน, โคมเรียง, ชำมะเลียงบ้าน, ชุมเรียง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชำมะเลียง เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบชำมะเลียง เป็นใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-8 ซม. ยาว...

  ชะเอมไทย

  ชื่ออื่น : ชะเอมไทย, ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, เซเบี๊ยดกาชา(ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมไทยเป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลาง สูง 5-8 เมตร มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ใบชะเอมไทย เล็กละเอียดเป็นฝอย เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 10-15 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม...

  ช้างน้าว

  ชื่ออื่นๆ : ตาลเหลือง(เหนือ), แง่ง(บุรีรัมย์), ช้างน้าว, ตานนกกรด(นครราชสีมา), กำลังช้างสาร(กลาง), ขมิ้นพระต้น(จันทบุรี), ช้างโน้ม(ตราด), ช้างโหม(ร้อยเอ็ด), ฝิ่น(รบ), กระแจะ, กระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima Merr. ชื่อวงศ์ : MORACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นช้างน้าว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายออก ลำต้นมักคดงอ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องลึก ตามปลายกิ่งมีกาบหุ้มตาแข็งและแหลม ใบช้างน้าว เป็นใบเดี่ยว...

  ชงโคป่าดอกแดง

  ชื่ออื่น : ชงโคป่าดอกแดง, เล็บกระรอก (ปัตตานี), เล็บควายเล็ก (ยะลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia bidentata Jack subsp. ชื่อวงศ์ : Fabaceae (Leguminosae–Caesalpinioideae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชงโคป่าดอกแดง เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีมือจับ หูใบรูปใบหู ยาว 0.2-0.3 ซม. ใบชงโคป่าดอกแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ยาว...

  ชะมวง

  ชื่ออื่น ๆ : ชะมวง, หมากโมง(อุดรธานี), กะมวง(ใต้), ส้มมวง(นครศรีธรรมราช), ส้มโมง ชื่อสามัญ :  Cowa ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. วงศ์ : GUTTTIFERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะมวง เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปกรวยคว่ำทรงสูง เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ด มีน้ำยางสีเหลือง ใบชะมวง เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปวงรีแกมใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,831แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม