วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2020

สมุนไพรหมวดอักษร ช

  ชะลูดแดง

  ชื่ออื่นๆ : ชะลูดแดง, ชะนูด(สุราษฎร์), ชะลูดแดง(ไทยภาคกลาง), นูดแดง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyscia Spp. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะลูดแดง เป็นพรรณไม้เถายืนต้น ใบชะลูดแดง ใบจะมีลักษณะหนาและแข็งคล้ายกับใบสำมะงา เปลือกชะลูดแดง เปลือกต้นนั้นจะเป็นสีแดงและจะแตกเป็นระแหง ดอกชะลูดแดง ดอกจะมีกลิ่นหอมมากกว่าเปลือก เป็นดอกสีขาวเล็ก ๆ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ,...

  ชะลูดขาว

  ชื่ออื่นๆ : ชะลูด, ชะลูดขาว(ไทยภาคกลาง), นูด, นูดขาว(ปักษ์ใต้), ชะนูด(สุราษฎร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyscia Spp. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะลูดขาว เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่ ขนาดของเถานั้นจะเล็กประมาณ 1 ถึง 1 ซม. เถาของพรรณไม้นี้จะมีกลิ่นหอมดีมาก ถึงแม้จะไม่มีดอกก็ตาม แต่ก็ส่งกลิ่นหอมได้ดีมาก เปลือกชะลูดขาว...

  ชะอม

  ชื่ออื่น ๆ : ผักหละ, ผักละ, ผักล่า, ผักห้า(ภาคเหนือ), ชะอม(ไทยภาคกลาง), ผักข่า(ร้อยเอ็ด),โพะซุยโด่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia pennata (L.) Willd.ssp. insuavis ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อมไม่สูงมาก แต่เคยมีพบการพบชะอมในป่า ลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่ วัดเส้นรอบวงของลำต้นได้ 1.2 เมตร กิ่งก้านของชะอมมีหนามแหลม ใบชะอม ลักษณะ เป็นใบประกอบขนาดเล็ก มีก้านใบแยกเป็นใบอยู่  2 ทาง ลักษณะคล้ายใบกระถิน (แยกได้โดยการสังเกตุดีๆหรือดมกลิ่น)...

  ชะเอมเทศ

  ชื่ออื่น ๆ : ชะเอมเทศ, กำเช้า, กำเช่า (จีน-แต้จิ๋ว), ชะเอมเทศ, ชะเอมจีน ชื่อสามัญ : Spanish licorice, Russian licorice, Chinese licorice ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza glabra Linn. วงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ชะเอมเทศ เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-2 เมตร ใบชะเอมเทศ ใบเป็นใบประกอบลักษณะเป็นรูปขนนก และจะออกสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 9-17 ใบ...

  ชะเอมไทย

  ชื่ออื่น : ชะเอมไทย, ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, เซเบี๊ยดกาชา(ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมไทยเป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลาง สูง 5-8 เมตร มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ใบชะเอมไทย เล็กละเอียดเป็นฝอย เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 10-15 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม...

  ชะเอมบ้าน

  ชื่ออื่นๆ : ชะเอมบ้าน, ชะเอม, ชะเอมสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ : - ชื่อวงศ์ : - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ที่ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ เถาจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ข้าวสารหรือขจร ใบ : ใบจะมีลักษณะคล้ายกับข้าวสาร หรือขจร ดอก : จะออกเป็นพวง และมีกลิ่นหอมมัน...

  ชะเอมป่า

  ชื่ออื่นๆ : ชะเอมไทย, ชะเอมเถา, ชะเอมป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizzia myriophylla Benth. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมป่า เป็นพรรณไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ เถานั้นจะยาวประมาณ 30 เมตร ใบชะเอมป่า ใบจะเป็นใบขนาดเล็กและละเอียดเป็นฝอย มีลักษณะคล้ายใบส้มป่อย รากชะเอมป่า...

  ชะเอมเถา

  ชื่ออื่นๆ : ขมเหลือง (เชียงใหม่) ข้าวสาร เครือเขาขม-หลวง ชะเอมเถา (ภาคกลาง) ป้างไม้ (ลำปาง) อ้อยสามสวน อ้อยแสน-สวน (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว...

  ชา

  ชื่ออื่น ๆ : เมี่ยง, เมี่ยงป่า(ไทยภาคเหนือ-พายัพ), ชา(ไทยเมี่ยง, เมี่ยงป่า,ไทยภาคเหนือ-พายัพ,ไทยภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Tea, Thea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis Ktze. วงศ์ : TERNSTROEMIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชา เป็นพรรณไม้ขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-6 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตามกิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบชา เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจักเล็กๆ หรือเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ...

  ชาข่อย

  ชื่ออื่น : ชาข่อย, จ๊าข่อย, ชาข่อย, ชาฤาษี , กาน้ำ , ชาญวน , ชาป่า, ผักดุก, ผักดูด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha siamensis Oliv. ex Gage ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชาข่อย จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต

  Like & Share

  75,847แฟนคลับชอบ
  1,598ผู้ติดตามติดตาม
  1,000ผู้ติดตามติดตาม