Home สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยากล่อมประสาท ทำให้นอนหลับ

กลุ่มยากล่อมประสาท ทำให้นอนหลับ

    ความรู้ทั่วไป สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยากล่อมประสาท ทำให้นอนหลับ ประกอบด้วย กัญชา ขี้เหล็ก ชุมเห็ดไทย พวงชมพูดอกขาว

    Exit mobile version