วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มรักษาตา คางทูม แก้ปวดหู

กลุ่มรักษาตา คางทูม แก้ปวดหู

  ข้าวสารเถา

  ชื่ออื่น : ข้าวสารเถา, ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่(กรุงเทพฯ), ข้าวสาร (ทั่วไป); เคือคิก(สกลนคร), เซงคุยมังอูหมื่อ, มังอุยหมื่อเซงครึย(กะเหรี่ยง-ลำปาง), มะโอเครือ, เครือเขาหนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphistemma pulchellum Wall. วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข้าวสารเถา เป็นไม้เลื้อยมียางขาว ...

  ตะลิงปลิง

  ชื่ออื่น :  ตะลิงปลิง, ลิงปิ้ง, หลิ้งปิ้ง, หลี้งตี้ง, ลีหมิง, เฟืองเทศ, มะเฟืองตรน, หลิงปลิง(ภาคใต้), กะลิงปริง, ปลีมิง, ลิงปลิง, ลิงปลิง(ระนอง), มูงมัง(เกาะสมุย), บลีมิง(มลายู-นราธิวาส) ชื่อสามัญ :   Bilimbing ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Averrhoa bilimbi L. ชื่อวงศ์ :  OXALIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะลิงปลิง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งก้านเปราะหักง่าย มีขนนุ่มตามกิ่ง ใบตะลิงปลิง เป็นใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยเรียงตัวกันเป็นคู่...

  เต่าร้าง

  ชื่ออื่น :  เต่าร้าง, เต่าร้างแดง, เชื่องหมู่, มะเด็ง, งือเด็ง, เต่ารั้ง ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Caryota mitis Lour. ชื่อวงศ์ :   PALMCEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าร้าง เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่มีหน่อและขึ้นเป็นกอ พบทั่วไปในป่าดิบทุกแห่ง ชอบขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไป บางต้นเตี้ย บางต้นสูงถึง 6-12 เมตร ต้นมีกาบหุ้มเป็นเส้นประสานกัน เส้นผ่านศุนย์กลางต้นประมาณ 10...

  เปราะหอม

  ชื่ออื่น :  เปราะหอม, ว่านเปราะหอมแดง, เปราะหอมขาว, ว่านหอม, หอมเปราะ, ว่านตีนดิน(เหนือ), ว่านนกยูง, ว่านหาวนอน, ว่านแผ่นดินเย็น(เชียงใหม่), ซู(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Kaempferia galanga Linn. ชื่อสามัญ :    Sand Ginger, Aromatic Ginger, Resurrection Lily วงศ์ :   ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เปราะหอม เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน เรียกว่า เหง้า เนื้อภายในสีเหลืองอ่อน...

  หูเสือ

  ชื่ออื่น : หอมด่วนหลวง (เหนือ), ผักหูเสือ, เนียมอีไหลหลึง, โฮว้หีเช่า (จีน), เนียมหูเสือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. ( Syn. Coleus amboinicus Lour.) ชื่อสามัญ : Indian borage วงศ์ : LAMIACEAE (LABIATAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หูเสือ เป็นไม้ล้มลุก อายุ 2-3 ปี สูงประมาณ 0.3-1...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต