วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ

กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ

  กฤษณา

  ชื่ออื่น ๆ : กฤษณา, ไม้หอม (ภาคตะวันออก), กายูกาฮู, กายูการู (ปัตตานี-ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Aloe-Wood, Agarwood, Eagle-Wood, Akyaw, Aglia, Lignum-Aloesชื่อวิทยาศาสตร์ : Aquilaria crassna  Pierre ex Lecomteชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกฤษณา เป็นไม้ต้น สูง 18-30 เมตร...

  กันเกรา

  ชื่ออื่น : กันเกรา, มันปลา(ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ), ตราเตรา(เขมร), ปันปลา(กบินทร์), ตำเสา, ทำเสา(ใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea fragrans Roxb.ชื่อวงศ์ : Loganiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกันเกรา เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ ปลายกิ่งลู่ลงสู่พื้นดิน เรือนยอดแน่นเป็นรูปกรวยคว่ำ เปลือกนอกหยาบ หนา สีน้ำตาลเข้มหรือสีเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวไม่เป็นระเบียบ...

  จันทน์ขาว

  ชื่ออื่น : จันทน์ขาว, จัน, จันขาว, จันทน์ลูกหอม, จันโอ, จันอิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ขาว เป็นไม้ต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลแข้มอมเทา กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม กิ่งก้านเหนียว ใบจันทน์ขาว เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี กว้าง...

  จันทน์เทศ

  ชื่ออื่น : จันทน์เทศ, จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica fragrans Houtt. ชื่อสามัญ : Nutmeg tree ชื่อวงศ์ : Myristicaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์เทศ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีเทาอมดำ เนื้อไม้สีนวลหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหย ใบจันทน์เทศ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15...

  โด่ไม่รู้ล้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โด่ไม่รู้ล้ม, หนาดมีแคลน(สุราษฎร์ธานี), ตะชีโกวะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าไฟนกคุ่ม, หนาดผา(กะเหรี่ยง), หนาดผา, เคยโป้, หญ้าไก่นกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบสองหาบ(ภาคใต้), คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ), ขี้ไฟนกคุ่ม(เลย) ชื่อสามัญ : elephant’s foot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น กลม ชี้ตรง สูง 10-30 เซนติเมตร...

  มะตูม

  ชื่ออื่น ๆ : มะตูม, มะปิน(ภาคเหนือ), ตูม, ตุ่มตัง, กะทันตาเถร(ปัตตานี-ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Bengal Quince, Bilak, Bael, Bael fruit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos Corr. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะตูม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นๆตามยาว เนื้อไม้แข็ง มีสีขาวแกมเหลือง...

  มะพร้าว

  ชื่ออื่น ๆ : มะพร้าว, หมากอูน, หมากอู๋น, มะพร้าว(ทั่วไป), คอส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะพร้าว(ภาคใต้), ดุง(ชอง-จันทบุรี), ย่อ(มลายู-ภาคใต้), โพล(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เฮ็ดดุง(เพชรบูรณ์), เอี่ยจี้(จีน) ชื่อสามัญ : Coconut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera Linn. ชื่อวงศ์ : PALMAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะพร้าว เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นสูงชะลูด จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบมะพร้าว ลักษณะของใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเรียงสลับกันเป็นรูปขนนก...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต