วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดินท้องร่วง โรคกระเพาะ

กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดินท้องร่วง โรคกระเพาะ

  กระชาย

  ชื่ออื่น ๆ :  กระชาย, กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย(มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่ระแอน(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน(ภาคเหนือ), ว่านพระอาทิตย์(กรุงเทพฯ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.ชื่อวงศ์ : ZINGLBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชาย เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าสั้น แตกหน่อได้ รากอวบ รูปทรงกระบอกหรือรูปไข่ค่อนข้างยาว...
  กระท้อน

  กระท้อน

  ชื่ออื่น : กระท้อน, เตียน, ล่อน, สะท้อน(ภาคใต้), มะต้อง(ภาคเหนือ,อุดรธานี), มะติ๋น(ภาคเหนือ), สตียา, สะตู(มาเลย์-นราธิวาส), สะโต(มาเลย์-ปัตตานี)ชื่อสามัญ : Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentolชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระท้อน เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ...

  กระทือ

  ชื่ออื่น ๆ : กระทือ, กระทือป่า, แฮวดำ, กะแวน (ภาคเหนือ), เฮียงแดง (แม่อ่องสอน), กะทือชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet Rose. Smith.ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทือ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน แตกแขนงเป็นกอ เปลือกเหง้าสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม จะแทงหน่อใหม่ช่วงฤดูฝน ใบกระทือ ใบเดี่ยว...

  ทับทิม

  ชื่ออื่น ๆ : ทับทิม, มะเก๊าะ(ภาคเหนือ), มะก่องแก้ว พิลาขาว(น่าน), หมากจัง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พิลา(หนองคาย), เจียะลิ้ว(จีน) ชื่อสามัญ : Punic Apple, Pomegranate, Granades, Granats, Carthaginian Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum Linn. ชื่อวงศ์ : PUNICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทับทิม เป็นพรรณไม้ยืนต้น หรือพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลักษณะผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทา ส่วนที่เป็นกิ่งหรือยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม หรือมีหนามแหลมยาวขึ้น ใบทับทิม มีลักษณะเป็นรูปยาวรี โคนใบมนแคบ...

  บานไม่รู้โรยดอกขาว

  ชื่ออื่น ๆ : บานไม่รู้โรยดอกขาว, ตะล่อม, กะล่อม(พายัพ), ดอกสามเดือน, สามเดือนดอกขาว, กุนนีดอกขาว, กุนหยินขาว(ใต้), สามปีบ่เหี่ยว (ขอนแก่น), โขยหยิกแป๊ะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gomphrena globose Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บานไม่รู้โรยดอกขาว เป็นพรรณไม้ดอกต้นเล็ก ๆ มีความสูงประมาณ 1-2 ฟุต ที่ข้อของต้นจะพอกออกเล็กน้อย บางต้นจะมีข้อเป็นสีแดงและบางต้นจะมีข้อเป็นสีเขียว ใบบานไม่รู้โรยดอกขาว ใบเป็นใบเดี่ยว...

  เปล้าน้อย

  ชื่ออื่น : เปล้าน้อย, เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton stellatopilosus Ohba ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เปล้าน้อย เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-4 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ มีสีน้ำตาลปนเทา แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น ใบเปล้าน้อย เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ออกเรียงสลับกัน ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ กลางใบกว้าง...

  ฝรั่ง

  ชื่ออื่น ๆ :  ฝรั่ง, มะก้วย(เชียงใหม่), มะมั่น(ลำปาง), มะก้วยกา, มะสีดา(ภาคเหนือ), มะก้วยเปา(ลำพูน), มะจีน, มะปุ่น(สุโขทัย-ตาก), มะกา(แม่ฮ่องสอน), สีดา(นครพนม), จุ่มโป่(สุราษฎร์ธานี), มะแกว(แพร่), ชมพู่(ตานี), สีดาขาว(อุบล), ยะรัง(ละว้า-เชียงใหม่), ย่าหมู, ย่ามู(ภาคใต้), ยะมูบุเตบันเยา, มะปุ้ม, ชมพู่(มลายู-นราธิวาส), ปั้กเกี๊ย(จีนแต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Guava ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium...

  เพกา

  ชื่ออื่น ๆ : เพกา, มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้(เหนือ), หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง(เงี้ยว-เหนือ), ลิ้นฟ้า(เลย), เบโก(มลายู-นราธิวาส), กาโด้โด้ง(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ดอก๊ะ, ด๊อกก๊ะ, ดุแก(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum Vent. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEA ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เพกา เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบสูงประมาณ 4-20 ม. ลำต้นและกิ่งก้านจะมีรูระบายอากาศ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนเปลือกนั้นจะเรียบเป็นสีเทา และบางทีก็จะแตกออกเป็นรอยตื้น ๆ เล็กน้อย...

  ฟ้าทะลายโจร

  ชื่ออื่น : ฟ้าทะลายโจร, หญ้ากันงู(สงขลา), น้ำลายพังพอน, ฟ้าสาง(พนัสนิคม), เขยตายยายคลุม, สามสิบดี(ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย(ยะลา), ฟ้าสะท้าน(พัทลุง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามัญ : Kariyat , The Creat ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-70 ซม. ทุกส่วนมีรสขม...

  มะเดื่อไทย

  ชื่ออื่นๆ : มะเดื่อไทย, เดื่อเกลี้ยง(ภาคเหนือ), มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อ, มะเดื่อชุมพร, กูแซ, เดื่อน้ำ(ภาคใต้), มะเดื่อน้ำ, เดื่อเลี้ยง, มะเดื่อหอม, หมากเดื่อ(ภาคอีสาน), มะเดื่อดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus racemosa  L. ชื่อวงศ์ : Moraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะเดื่อไทย ไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-20...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต