วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

  กระวาน

  ชื่ออื่น ๆ : กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) กระวานจันทร์, กระวานโพธิสัตว์ชื่อสามัญ : Siam Cardamom, Best Cardamom, Clustered Cardamom, Camphor Seedชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierreชื่อวงศ์ : Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระวาน เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้า สูงประมาณ 2 เมตร กาบใบหุ้มซ้อนกันทำให้ดูคล้ายลำต้น ใบกระวาน ใบเดี่ยว แคบยาว รูปขอบขนาน...

  กานพลู

  ชื่ออื่น ๆ : กานพลู, กานพลู(ภาคกลาง) ดอกจันทร์ (เชียงใหม่) จันจี่ (ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : cloveชื่อวิทยาศาสตร์ : cloveEugsnia Aromatica (Caryophyllum) Eugenia caryophyllus Bullock & Harrisonชื่อวงศ์ : MYYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกานพลู เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูง ราว9-15 เมตร ผิวของมันเป็นสีเหลืองน้ำตาล ใบกานพลู เป็นสีเขียวเข้ม ผิวของใบเรียบมัน ค่อนข้างหนา ใบยาวประมาณ...

  กุ่มน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : กุ่มน้ำ (ทั่วไป), รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่), อำเภอ (สุพรรณบุรี), เหาะเถาะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa Ham.วงศ์ : CAPPARIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุ่มน้ำ เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 ซม. มีความสูงประมาณ 4-20 เมตร ใบกุ่มน้ำ ออกเป็นช่อ ใบมีลักษณะเป็นรูปหอก หรือรูปขอบขนานปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ผิวเนื้อใบค่อนข้างหนา...

  ดีปลี

  ชื่ออื่น ๆ : ดีปลี, ประดงข้อ, ปานนุ, พิษพญาไฟ, บีกผัวะ, ดีปลีเชือก, บี้ฮวด ชื่อสามัญ : long pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl. ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีปลี เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ขึ้นเลื้อยพัน ลำต้นค่อนข้างกลมเรียบ เปราะ หักง่าย บริเวณข้อมีรากสำหรับยึดเกาะ แตกกิ่งก้านมาก ใบดีปลี เป็นใบเดี่ยวออกเรียวสลับตามข้อใบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5...

  เทพธาโร

  ชื่ออื่นๆ : เทพธาโร, จวง, จวงหอม(ภาคใต้), จะไคต้น, จะไคหอม(ภาคเหนือ), พลูต้นขาว(เชียงใหม่), มือแดกะมางิง(มลายู-ปัตตานี), การบูร(หนองคาย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. ชื่อวงศ์ : Lauraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเทพธาโร เป็นไม้ต้น สูง 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ กิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาว เปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำ...

  พริกไทย

  ชื่ออื่น : พริกไทย, พริกน้อย (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum L. ชื่อสามัญ : Black Pepper ชื่อวงศ์ : Piperaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกไทย เป็นไม้เลื้อยมีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย ลำต้นมีข้อและป้องชัดเจน ใบพริกไทย เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้าง 3.5 – 6 ซม. ยาว 7 – 10 ซม....

  ไพล

  ชื่ออื่น :  ไพล, ปูลอย, ปูเลย(ภาคเหนือ), ว่านไฟ(ภาคกลาง), มิ้นสะล่าง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. วงศ์ :  Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไพล เป็นไม้ล้มลุกสูง 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอ ซึ่งประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบไพล เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3.5-5.5 เซนติเมตร...

  มะรุม

  ชื่ออื่น ๆ : มะรุม, ผักอีฮืม, มะค้อนก้อม, บ่าค้อนก้อม(ภาคเหนือ), มะรุม(ภาคกลาง), ผักอีฮุม(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Horse Radish Tree, Drumstick Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam. ชื่อวงศ์ : MORINGACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะรุม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นเป็นพุ่มโปร่ง เนื้อไม้อ่อน เปลือกแตกร่อน สีน้ำตาลอ่อนปนเทา กิ่งอ่อนมีขน...

  เร่ว

  ชื่ออื่น ๆ : เร่ว, หมากอี้, มะอี้(เชียงใหม่), มะหมากอี้, ผาลา(ฉาน-เงี้ยว-เชียงใหม่), หมากเน็ง(อีสาน), หมากแน่ง(สระบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum xanthioides Wall. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเร่ว เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าหรือหัว อยู่ใต้ดินเหมือนข่า ส่วนลำต้นที่งอกขึ้นมาเหนือพื้นดินนั้น จะเป็นกาบของใบ ใบเร่ว ใบจะเป็นสีเขียว มีลักษณะโตและยาวเหมือนใบข่าใหญ่ ใบจะมีความกว้างประมาณ 8-20 ซม. และยาวประมาณ 30-60 ซม. ดอกเร่ว จะเป็นสีแดงอมชมพูอ่อน...

  ว่านน้ำ

  ชื่ออื่น : ว่านน้ำ, คงเจี้ยงจี้, ผมผา, ส้มชื่น, ฮางคาวน้ำ, ฮางคาวบ้าน(ภาคเหนือ), ตะไคร้น้ำ(เพชรบุรี), ทิสีปุตอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ว่านน้ำ, ว่านน้ำเล็ก, ฮางคาวผา(เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Mytle Grass, Sweet Flag ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acorus calamus L. ชื่อวงศ์ : Araceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ว่านน้ำ เป็นไม้ล้มลุก สูง 50-150 ซม. ลำต้นสั้นเป็นเหง้าขนานกับดิน สีน้ำตาลอ่อนหรืออมชมพู ใบว่านน้ำ เป็นใบเดี่ยว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต