วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

  กาหลง

  ชื่ออื่น : กาแจ๊ะกูโด (มลายู-นราธิวาส); กาหลง (ภาคกลาง); โยธิกา (นครศรีธรรมราช); ส้มเสี้ยว (ภาคกลาง); เสี้ยวน้อย (เชียงใหม่)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia acuminata L.วงศ์ : Leguminosae – Caesalpinioideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกาหลง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนทั่วไป กิ่งแก่ผิวค่อนข้างเกลี้ยงไม่ค่อยมีขน ใบกาหลง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่เกือบกลม กว้าง 9-13 เซนติเมตร ยาว 10-14...

  บัวบก

  ชื่ออื่น ๆ : บัวบก, ผักหนอก(เหนือ), ผักแว่น(ใต้), บัวบก(ภาคกลาง), จำปาเครือ, กะบังนอก(ลำปาง), เตียกำเช้า, ฮักตัก(จีน) ปะหนะ, เอขาเด๊าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร์  : Centella asiatica (Linn.) Urban. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบัวบก เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกผัก ลำต้นชอบเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นง่าย ใบบัวบก เป็นใบเดี่ยว...

  มะขาม

  ชื่ออื่น ๆ : มะขาม, มะขามไทย(ภาคกลาง), ส่ามอเกล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน),  ตะลูบ(นครศรีธรรมราช), อำเปียล(สุรินทร์), มะขามกะดาน, มะขามขี้แมว ชื่อสามัญ : Tamarind ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะขาม เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้นและแข็งแรงมาก ลำต้นมีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ๆ ใบมะขาม เป็นไม้ใบรวม จะออกใบเป็นคู่...

  ระย่อม

  ชื่ออื่น ๆ : ระย่อม, กะย่อม(ใต้), เข็มแดง, ย่อมตีนหมา(เหนือ-พายัพ), กอเหม่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละย่อม(สุราษฎร์), ตูมคลาน, มะโอ่งที, คลาน, สะมออู(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ชื่อวงศ์ :   Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ระย่อม เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นจะมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. เปลือกจะเป็นสีขาว และมีน้ำยางสีขาว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต