วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มยารักษา เหา หิด จี๊ด

  กระเจี๊ยบมอญ

  ชื่ออื่น : กระเจี๊ยบ, กระเจี๊ยบมอญ, มะเขือทวาย, มะเขือมอญ(ภาคกลาง), มะเขือพม่า, มะเขือมื่น, มะเขือละโว้(ภาคเหนือ), กระเจี๊ยบเขียวชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus esculentus (L.) Moenchชื่อสามัญ : Ladies’ Finger, Lady’s Finger, Okraชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจี๊ยบมอญ เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.5-2 เมตร...

  เถาสิงโต

  ชื่ออื่น ๆ : ผักแคบฝรั่ง(ภาคเหนือ), กะทกรก, รก(ภาคกลาง), กระโปรงทอง(ภาคใต้), เถาเงาะ, เถาสิงโต(ชัยนาท), ตำลังฝรั่ง(ชลบุรี-ศรีราชา), หญ้าถลกบาต(อุตรดิตถ์-พิษณุโลก), เยี่ยววัว(อุดรธานี), ผักขี้หิด(เลย), หญ้ารกช้าง(พังงา), ละพุบาบี(มลายู-นราธิวาส-ปัตตานี), เล้งทุงจู, เล่งจูก้วย(จีน) ชื่อสามัญ : Stinking Passion Flower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora foetida Linn. วงศ์ : PASSIFLORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเถาสิงโต เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย และมีเนื้ออ่อน...

  น้อยหน่า

  ชื่ออื่น : น้อยหน่า, หมักเขียบ(ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลาหนัง(ปัตตานี), มะนอแน่, มะแน่(เหนือ), หน่อเกล๊ะแซ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะออจ้า, มะโอจ่า(เงี้ยว-เหนือ), เตียบ(เขมร) ชื่อสามัญ : Sugar Apple, Sweetsop, Custard Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa Linn. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นน้อยหน่า เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นก้านเล็ก ๆ ไม่ใหญ่โตมากนักผิวเกลี้ยง สีเทาอมน้ำตาล ลำต้นสูงประมาณ 8 เมตร ใบน้อยหน่า ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายและโคนใบจะแหลม ใบกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้วยาว 3-6...

  บวบขม

  ชื่ออื่น : บวบขม, นมพิจิตร, มะนอยจ๋า(ภาคเหนือ), กะตอรอ(ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichosanthes cucumerina L. วงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นบวบขม เป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันหรือทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนาดยาวประมาณ 2-5 เมตร มีมือเกาะจับต้นไม้อื่น ตลอดเถา กิ่งก้าน และใบมีขนขึ้นประปราย ขึ้นเองตามริมน้ำ ตามที่รกร้างทั่วไป ใบบวบขม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปห้าเหลี่ยม หรือรูปโล่แกมรูปไตถึงรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลมหรือกลม โคนใบเว้าเข้าหากลางใบหรือเป็นรูปหัวใจ ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ฟันและมีรอยเว้าลึกทำให้เป็น...

  ผกากรอง

  ชื่ออื่นๆ : ผกากรอง, ก้ามกุ้ง, เบญจมาศป่า, ขะจาย, ตาปู, มะจาย(แม่ฮ่องสอน), ขี้กา(ปราจีนบุรี), คำขี้ไก่(เชียงใหม่), เบ็งละมาศ, สาบแร้ง, ยี่สุ่น(ตรัง), สามสิบ(จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana camara  L. ชื่อวงศ์ : Verbebaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผกากรอง ไม้พุ่มเลื้อย สูง...

  มะระขี้นก

  ชื่ออื่น : มะระขี้นก, ผักไห่, มะไห่, มะนอย, มะห่วย, ผักไซ(เหนือ), สุพะซู, สุพะเด(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะร้อยรู(กลาง), ผักเหย(สงขลา), ผักไห(นครศรีธรรมราช), ระ(ใต้), ผักสะไล, ผักไส่(อีสาน), โกควยเกี๋ยะ, โควกวย (จีน), มะระเล็ก, มะระขี้นก(ทั่วไป) ชื่อสามัญ : Bitter Cucumber, Balsum Pear ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica...

  ยาสูบ

  ชื่ออื่น ๆ : ยาสูบ, จะวั้ว(เขมร-สุรินทร์) ชื่อสามัญ : Tobacco ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nicotiana tabacum Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยาสูบ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ได้เพียงปีเดียว ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ทุกส่วนของลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนที่อ่อนนิ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใบยาสูบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ โคนใบจะแคบแทบจะไม่มีก้านใบเลย ใบมีขนาดโตและหนา มีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่ด้วยสีเขียว ...

  หนอนตายหยาก

  ชื่ออื่น : ปงช้าง, กะเพียดช้าง, กะเพียด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stemona tuberosa Lour. ชื่อวงศ์ : STEMONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หนอนตายหยาก เป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุกเลื้อยพันต้นไม้อื่น อายุหลายปี เถากลมเรียวเล็ก สีเขียว ลำต้นใต้ดินมีรากออกเป็นพวงหลายสิบราก ลักษณะเป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุก คล้ายรากกระชาย ยาวได้ถึง 10-30 เซนติเมตร ใบหนอนตายหยาก เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน รูปใบคล้ายใบพลู หรือรูปหัวใจ กว้าง 4-6 เซนติเมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต