Home สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน

กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน

    ความรู้ทั่วไป สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน ได้แก่ มะกอก มะกอกน้ำ มะขามป้อม มะนาว มะละกอ

     

    Exit mobile version