วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

  กระดังงาไทย

  ชื่ออื่น ๆ : กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่, กระดังงาไทย, กระดังงา(ภาคกลาง), สะบันงาต้น, สะบานงา, สะบานงา(ภาคเหนือ), กระดังงา, กระดังงอ(ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Perfume Tree, llang-llang,Ylang-Ylangชื่อวิทยาศาสตร์ : Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomsonชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ...

  การะเกด

  ชื่ออื่นๆ : การะเกด, การะเกดด่าง,  ลำเจียกหนู,  เตยดง, เตยด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus tectorius  Blume ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นการะเกด ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูง 3-7 เมตร ลำต้นมักแตกกิ่งก้านสาขา มีรากอากาศค่อนข้างยาว และใหญ่ ใบการะเกด ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับกันเป็น 3...

  กุหลาบมอญ

  ชื่ออื่น : กุหลาบมอญ, กุหลาบออน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) , ยี่สุ่น (กรุงเทพฯ)ชื่อสามัญ :   Rose, Damask roseชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa damascena  Mill.ชื่อวงศ์ : Rosaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุหลาบมอญ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบกุหลาบมอญ เป็นใบประกอบแบบขนนก รูปไข่...

  เตยหอม

  ชื่ออื่น : เตยหอม, เตยหอมใหญ่(ภาคกลาง), เตยหอมเล็ก, ปาแนะวองิง(มลายู), หวานข้าวไหม้(เหนือ), ปาแนะ, ออริง(ใต้) ปาแนก๊อจี(ไทยมุสลิม), ปานหนัน(นราธิวาส-ปัตตานี), พั้งลั้ง(จีน) ชื่อสามัญ : Pandanus Palm , Fragrant Pandan , Pandan Wangi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius  Roxb. ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นเตยหอม เป็นพืชจำพวกต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญเติบโตลักษณะเป็นกอ มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ผิวดิน ลำต้นติดดิน...

  บัวบก

  ชื่ออื่น ๆ : บัวบก, ผักหนอก(เหนือ), ผักแว่น(ใต้), บัวบก(ภาคกลาง), จำปาเครือ, กะบังนอก(ลำปาง), เตียกำเช้า, ฮักตัก(จีน) ปะหนะ, เอขาเด๊าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร์  : Centella asiatica (Linn.) Urban. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบัวบก เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกผัก ลำต้นชอบเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นง่าย ใบบัวบก เป็นใบเดี่ยว...

  บัวหลวง

  ชื่ออื่น ๆ : บัวหลวง,บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว ชื่อสามัญ : Sacred Lotus, Egyptian Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo nucifera Gaertn.(Nelumbru speciosum Willd.) ชื่อวงศ์ : NYMPHAEACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   บัวหลวง เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน เหง้า จะมีลักษณะเป็นท่อนยาว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน้อย ถ้าตัดตามขวางจะเป็นรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเป็นส่วนที่เจริญไปเป็นต้นใหม่ ใบบัวหลวง ใบเดี่ยวรูปโล่...

  บุนนาค

  ชื่ออื่น ๆ : บุนนาค, สารภีดอย(เชียงใหม่), นาคบุตร(ใต้), ประนาคอ(ปัตตานี-มลายู), ก้ำก่อ(ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ก๊าก่อ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Iron Wood, Indian Rose Chestnut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesua ferrea Linn. ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บุนนาค ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลา สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดทึบ และแคบ...

  พะยอม

  ชื่ออื่น : พะยอม, กะยอม(เชียงใหม่), ขะยอม(ลาว), แคน(เลย), พะยอม, สุกรม(ภาคกลาง), พะยอมทอง(สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก(น่าน), ขะยอมดง, พะยอมดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don ชื่อสามัญ : White Meranti ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พยอม ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปไข่ เปลือกนอกหนาสีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องตามยาวของลำต้น...

  พิกุล

  ชื่ออื่น ๆ : พิกุล, พิกุลป่า, กุน, แก้ว, ซางดง ชื่อสามัญ : Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi Linn. ชื่อวงศ์ : SPOPTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พิกุล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมรูปเจดีย์หรือกลมทึบ ใบดกออกหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว กิ่งอ่อนและตามีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบพิกุล ใบเดี่ยว...

  มะลิลา

  ชื่ออื่น : มะลิ, มะลิลา(ทั่วไป), มะลิซ้อน(ภาคกลาง), มะลิขี้ไก่(เชียงใหม่), มะลิหลวง(แม่ฮ่องสอน), มะลิป้อม(ภาคเหนือ), ข้าวแตก(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เตียมูน(ละว้า-เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton ชื่อวงศ์ : OLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะลิลา เป็นไม้พุ่ม บางพันธุ์เป็นไม้รอเลื้อย สูง 0.3-3 เมตร ใบมะลิลา ใบเรียงตรงข้าม เป็นใบประกอบชนิดที่มีใบย่อย ใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต