วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

ต้อยติ่งไทย

ชื่ออื่นๆ : ต้อยติ่งไทย, ต้อยติ่งนา (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophila erecta (Burm.)Hochr. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต้อยติ่งไทย เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ลำต้นจะเป็นเหลี่ยมเกลี้ยง สูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบต้อยติ่งไทย เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่...

ตะไคร้หอม

ชื่ออื่น ๆ : ตะไคร้หอม, ตะไคร้แดง, ตะไครมะขูด, จะไคมาขูด ชื่อสามัญ : Citronella Grass ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus (Linn.)Rendle ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้หอม เป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นแตกจากเหง้าใต้ดินเป็นกอ ลำต้นเป็นข้อๆ ใบตะไคร้หอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนานปลายแหลม ใบยาวกว่าตะไคร้บ้าน ลักษณะของใบกว้าง 5-20 มิลลิเมตร ยาวประมาณ...

ตำแยแมว(ตำแยตัวผู้)

ชื่ออื่น ๆ : ตำแยแมว, ตำแยตัวผู้, ตำแยป่า, หญ้าแมว, หญ้ายาแมว, หานแมว, ลังตาไก่, อเนกคุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตำแยแมว เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง และมีขนาดเล็กเนื้อภายในอ่อน และไม่แข็งแรง ลำต้นสูงประมาณ 2 ฟุต เท่านั้น ใบตำแยแมว ออกใบเดี่ยว มีขนาดเล็กรูปมนรี ปลายใบเรียวเล็ก ขอบใบเป็นจักอยู่รอบใบ...

ตีนฮุ้งดอย

ชื่ออื่น : ตีนฮุ้งดอย, สัตฤๅษี (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paris polyphylla Smith ชื่อวงศ์ : TRILLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตีนฮุ้งดอย เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบตีนฮุ้งดอย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกตีนฮุ้งดอย มีสีเหลืองแกมส้ม ออกเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะเป็นกระจุกที่ปลายยอด มีก้านดอกยืดยาว...

เต่าเกียด

ชื่ออื่น ๆ :  เต่าเกียด,เต่าเขียด(ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena aromatica Schott. ชื่อวงศ์ : ARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเต่าเกียด เป็นพรรณไม้จำพวกหญ้าขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากหัวหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่ขึ้น มาเหนือดินนั้นเป็นเพียงก้านใบและใบเท่านั้น ซึ่งสูงประมาณ 16-36 นิ้ว ใบเต่าเกียด ลักษณะของใบเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ไม่มีจัก...

ถั่วเขียว

ชื่ออื่น ๆ : ถั่วเขียว, ถั่วมุม (ภาคเหนือ), ถั่วจิม (เชียงใหม่), ถั่วดำ, ถั่วเขียว, ถั่วทอง (ไทย-ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Mung bean, Mungo, Mongo bean, Green bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus aureus Roxb. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วเขียว เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน และจะมีอายุนานเพียงไม่เกิน 1 ปี...

ถั่วแระ

ชื่ออื่นๆ : ถั่วแระ, ถั่วมะแฮะ, ย่วนตูแฮะ(ปะหล่อง), เปล๊ะกะแลง(ขมุ), มะแฮะ(ไทลื้อ), พะหน่อเซะ, พะหน่อซิ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp. ชื่อวงศ์ : Leguminosae (Papilionaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแระ เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่ม มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ จะแตกกิ่งก้านมีขนอ่อนๆ...

ถั่วลิสง

ชื่ออื่น ๆ : ถั่วดิน, ถั่วลิสง, ถั่วยิสง, ถั่วลิง (ภาคกลาง-ภาคเหนือ), ถั่วยี่สง(ภาคกลาง), ถั่วคุด (ประจวบคีรีขันธ์), ถั่วใต้ดิน (ใต้), เหลาะฮวยแซ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Groundnut, Peanut, Monkeynut. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arachis hypogaea Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วลิสง เป็นพรรณไม้ล้มลุกจะมีอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี ลำต้นนั้นจะมีความสูงประมาณ 30-70...

ถั่วเหลือง

ชื่ออื่น ๆ : มะถั่วเน่า, ถั่วหนัง, ถั่วเน่า(ภาคเหนือ), ถั่วเหลือง, ถั่วแระ, ถั่วพระเหลือง(ไทยภาคกลาง), เฮ็กตั่วเต่า, อึ่งตั่วเต่า(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Soya Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycine max Merr. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วเหลือง เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุนานไม่เกิน 1 ปี ลำต้นมีความสูงประมาณ 50-80 ซม. และจะมีขนสีเหลืองปกคลุมทั่วต้น ใบถั่วเหลือง จะเป็นใบประกอบ และจะมีใบย่อยอยู่ประมาณ 3...

ทองสามย่าน

ชื่ออื่น ๆ : ทองสามย่าน(ภาคกลาง), โพเพะ(โคราช) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kalanchoe integra (Medik.) O. Kuntze วงศ์ : CRASSULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทองสามย่าน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นโค้งแล้วตั้งตรง ลักษณะของลำต้นอวบน้ำ ผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีกิ่งก้านสาขา ลำต้นข้อบน ๆ จะยาว ส่วนล่าง ๆ ข้อลำต้นสั้น ขนาดของลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใบทองสามย่าน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือรูปหอก...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต

Like & Share

75,842แฟนคลับชอบ
1,598ผู้ติดตามติดตาม
1,000ผู้ติดตามติดตาม