รางจืดดอกแดง

323

ชื่ออื่น : หนามแน่แดง, น้ำปู้, ปังกะล่ะกวอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia coccinea Wall.
ชื่อวงศ์ : THUNBERGIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมัเป็นสีเขียว
  • ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม.
  • ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีแดงแกมส้มหรือสีปูน เกสรผู้ 4 อัน ติดกับโคนกลีบดอก ยาว 2 อัน สั้น 2 อัน เกสรเมีย 1 อัน อยู่บนฐานรองดอก
  • ผลค่อนข้างกลม มีจงอยขนาดใหญ่ เมื่อแก่จะแตกตามยาว

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา, ราก, ใบ

สรรพคุณรางจืดดอกแดง :

  • เถา, ราก, ใบ รสจืด แก้พิษยาเบื่อ ยาเมา มีฤทธิ์แรงกว่ารางจืดดอกม่วง สามารถใช้กับผู้ที่ได้รับสารฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมได้