ชื่ออื่น : มะเดื่ออุทุมพร, มะเดื่อเกลี้ยง, เดื่อน้ำ, เดื่อใหญ่, มะเดื่อชุมพร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus racemosa L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • มะเดื่ออุทุมพร เป็นไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว หรือสีเขียวในน้ำตาล กิ่งแก่มีสีน้ำตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม
  • ใบมะเดื่ออุทุมพร เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย
  • ดอกมะเดื่ออุทุมพร ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่
  • ผลมะเดื่ออุทุมพร รูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือกต้น, ราก

สรรพคุณ มะเดื่ออุทุมพร :

  • เปลือกต้นมะเดื่ออุทุมพร รสฝาด รับประทานแก้ท้องร่วง ชะล้างบาดแผล เป็นยาสมานดี
  • รากมะเดื่ออุทุมพร เป็นยาแก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด กล่อมเสมหะ และโลหิต
บทความก่อนหน้านี้มะตาด
บทความถัดไปมะเดื่อหอม