ชุมเห็ดไทย สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน

ชื่อท้องถิ่น       ชุมเห็ดนา , ชุมเห็ดเล็ก , ชุมเห็ดควาย (ภาคกลาง) , ลับมืนน้อย          (ภาคเหนือ) , ชุมเห็ดเขาควาย , เล็บมื่นน้อย (ภาคอีสาน) , พรมดาน (สุโขทัย)

ลักษณะของพืช  ชุมเห็ดไทยเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  แตกแขนงมาก  ใบประกอบด้วย   ใบย่อย  3  ใบ  มีขนาดเล็กรูปกลมมนดอกสีเหลืองขนาดเล็ก  ฝักเล็กแบนยาว  เมล็ดรูปทรงกระบอก

ส่วนที่ใช้เป็นยา  เมล็ดแห้งที่ผ่านการคั่วแล้ว

ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา   เก็บช่วงที่ฝักแห้งเป็นสีน้ำตาล

รสและสรรพคุณยาไทย  กลิ่นหอม  เป็นยาระบาย  และขับปัสสาวะ

วิธีใช้   เมล็ดชุมเห็ดไทยใช้เป็นยารักษา

  1. 1. อาการท้องผูก ใช้เมล็ดแห้งคั่ว  2  ช้อนคาว  ถึง  2  ช้อนครึ่ง (จำนวน  10 – 13  กรัม)ต้มหรือชงน้ำร้อนดื่ม  ดื่มแล้วอาจมีอาการง่วงนอน
  2. 2. อาการขัดเบา ช่วยปัสสาวะ  ใช้เมล็ดแห้งคั่ว  วันละ  1 – 3  ช้อนคาว (จำนวน  5 – 15  กรัม)ใส่น้ำ  1  ลิตร  แล้วตั้งไฟต้มให้เหลือ  600  มิลลิลิตร  แบ่งดื่มวันละ  3  ครั้งๆละ  200 มิลลิลิตร  หลังอาหาร