ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

Tags : เห็ดกระถินพิมาน

สรรพคุณทางยาของเห็ดชนิดต่าง ๆ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนไทย มีปรากฏในคัมภีรธาตุวิภังค์ ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งเป็นตำราที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ของชาติ ในคัมภีรดังกล่าวปรากฏการใช้เห็ดชนิดต่างๆในการรักษาโรคจำพวก ไข้กาฬ หรือไข้พิษ ที่ทำให้เกิดฝีขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายว่ากันว่าบนโลกนี้มีเห็ดมากกว่าหนึ่งแสนชนิด แต่ที่มนุษย์รู้จักมีเพียงร้อยละสิบ   เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์ไม่น้อยกว่า 3000 ปีแล้ว มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากเห็ดทั้งในรูปอาหารและยา  เราลองมารู้จักเห็ดที่มีคุณทางยากันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง ╰☆

17,578 views