แท็ก โพสต์แท็กกับ "ทิ้งถ่อน"

ทิ้งถ่อน

ตะโกนา

ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ

ตัวยาที่เรียกได้ 2 ชื่อนี้ มิได้เป็นมาตรฐานเท่าใดนัก บางตำราก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับตำราที่กล่าวไว้นี้ เพราะด้วยประเทศถิ่นที่อยู่นั้น เรียกกันตามที่อยู่ของตนไป เมื่อรวมความแล้วก็เป็นตัวยา อย่างเดียวกัน มีชื่อจะกล่าวดังต่อไปนี้ ต้นทิ้งถ่อน เรียกอีกชื่อว่า พระยาฉัตรทัน ต้นตะโกนา เรียกอีกชื่อว่า พระยาช้างดำ หนาวเดือนห้า เรียกอีกชื่อว่า พระขรรค์ไชยศรี ร้อนเดือนห้า เรียกอีกชื่อว่า ต้นมะไฟเดือนห้า กระพังโหมใหญ่ เรียกอีกชื่อว่า ตูดหมู กระพังโหมเล็ก เรียกอีกชื่อว่า ตูดหมา กระพังโหมน้อย เรียกอีกชื่อว่า ขี้หมาข้างรั้ว ผักบุ้ง เรียกอีกชื่อว่า ผักทอดยอด ผักกระเฉด เรียกอีกชื่อว่า ผักรู้นอน ต้นชิงชี่ เรียกอีกชื่อว่า ปู่เจ้าสมิงกุย เถาหญ้านาง เรียกอีกชื่อว่า ปู่เจ้าเขาเขียว หรือ...

ถ่อน (ทิ้งถ่อน)

ถ่อนอื่น ๆ : ทิ้งถ่อน, ถ่อน, ถินถ่อน, นมหวา นุมหวา (ไทยภาคกลาง), แซะบ้อง, เซะบ้อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อสามัญ : White Siris ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia procera (Roxb.) Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ถ่อน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เส้นรอบอก 35 ซม. ลำต้นเปลามักโค้ง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ขณะที่แตกใบอ่อนเรือนยอดจะออกสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง มีการแตกกอค่อนข้างดี...