แท็ก โพสต์แท็กกับ "ชาด"

ชาด

ซาก

ซากชื่ออื่น ๆ : พันซาด, ซาด, พันซาด (เหนือและอีสาน); ผักฮาก (ภาคเหนือ); เตรีย (สุรินทร์)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrophleum succirubrum Gagnep. ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpinioideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ซาก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมเล็กน้อยใบซาก เป็นใบประกอบ bipinnate ใบย่อยรูปไข่หรือรูปข้าวหลามตัด ผิวท้องใบมีขนสั้นๆปกคลุม ขอบใบเรียบกว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตรดอกซาก ดอกช่อออกที่ซอกใบใกล้ๆ ปลายกิ่ง จำนวน 1-3 ช่อต่อซอกใบ มักออกดอกพร้อมกับการผลิใบอ่อน ดอกย่อย...

คำไทย

คำไทยชื่ออื่น ๆ : แสด, มะกายหยุม (ภาคเหนือ) , คำเงาะ, คำแงะ, คำแสด, คำแฝด (กรุงเทพฯ) , ชิติหมัก (เลย), หมากมอง (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) , ส้มปู้, จำปู้ (เขมร-สุรินทร์) , ชาด , ดอกชาติ (ภาคใต้), ชาตี, คำยง, ชาดี (เขมร)ชื่อสามัญ : Annatto Treeชื่อวิทยาศาสตร์...