แท็ก โพสต์แท็กกับ "ชะลูด"

ชะลูด

“สุนทรภู่” รู้สมุนไพร

สิ่งหนึ่งที่สุนทรภู่ ได้แสดงความรู้ความสามารถลงในบทกวีของท่าน โดยน้อยคนนัก จะเก็บเกร็ดด้านนี้มาเล่าขานคือ ความรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์           ในนิราศรายทางท่านสุนทรภู่เขียนไว้ อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ที่เป็นแพทย์ปัจจุบันและได้เป็นผู้บุกเบิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้นำมาเรียบเรียงเป็นคำกลอน "สุนทรภู่รู้สมุนไพร" ในโอกาสสองร้อยปีแห่งท่านสุนทรภู่และเพื่อระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ท่านชีวก ผู้เป็นต้นความรู้ฝ่ายแพทย์สมุนไพร (อวยนิมิตร 3 หน้า 87-101) ที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึงสมุนไพรถึงกว่าร้อยชนิด  บทนำ                                                                      น้อมประณต บทมาลย์ อาจารย์ภู่ ผู้เลิศล้ำ คำคม บรมครู                                            สุดหาคู่ มาทาบ เรื่องกาพย์กลอน             ทั่วเขตแคว้น แดนสยาม ตามสยบ                 ยอมนอบนบ ท่านเป็น อุทาหรณ์...

ชะลูด

 ชะลูด ชื่ออื่น ๆ : ลูด (ปัตตานี), ชะลูด (กลาง, ตลาด)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ชะลูด เป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดำ และจะมีน้ำยางสีขาว ใบชะลูด ใบนั้นเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ๆ ละ 3 ใบ จะเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปรี มีความกว้างประมาณ 2.5-4 ซม. มีความยาว 3.5-9 ซม. ตรงปลายใบของมันจะแหลมหรือมน ส่วนโคนใบจะเป็นครีบ...