แท็ก โพสต์แท็กกับ "ชะลูด"

ชะลูด

สมุนไพรในหมวดอักษร ช

สมุนไพรในหมวดอักษร ชชงโค ⇝ ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน, กะเฮอ, สะเปซี, เสี้ยวดอกแดง, ชงโค, เสี้ยวเลื่อยBauhinia purpurea Linn. |  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAEชงโคป่าดอกแดง ⇝ เล็บกระรอก, เล็บควายเล็กBauhinia bidentata Jack subsp. | Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)ชบา ⇝ ดอกใหม่, ใหม่แดง, ใหม่, ชุมบา, ชบาขาว, ชุมมา,...

“สุนทรภู่” รู้สมุนไพร

สิ่งหนึ่งที่สุนทรภู่ ได้แสดงความรู้ความสามารถลงในบทกวีของท่าน โดยน้อยคนนัก จะเก็บเกร็ดด้านนี้มาเล่าขานคือ ความรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์           ในนิราศรายทางท่านสุนทรภู่เขียนไว้ อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ที่เป็นแพทย์ปัจจุบันและได้เป็นผู้บุกเบิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้นำมาเรียบเรียงเป็นคำกลอน "สุนทรภู่รู้สมุนไพร" ในโอกาสสองร้อยปีแห่งท่านสุนทรภู่และเพื่อระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ท่านชีวก ผู้เป็นต้นความรู้ฝ่ายแพทย์สมุนไพร (อวยนิมิตร 3 หน้า 87-101) ที่สุนทรภู่ได้กล่าวถึงสมุนไพรถึงกว่าร้อยชนิด  บทนำ                                                                      น้อมประณต บทมาลย์ อาจารย์ภู่ ผู้เลิศล้ำ คำคม บรมครู                                           ...

ชะลูด

 ชะลูด ชื่ออื่น ๆ : ลูด (ปัตตานี), ชะลูด (กลาง, ตลาด)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ชะลูด เป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดำ และจะมีน้ำยางสีขาว ใบชะลูด ใบนั้นเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ๆ ละ 3 ใบ...