แท็ก โพสต์แท็กกับ "ชะมาง"

ชะมาง

มะแปรม

มะแปรมชื่ออื่น : มะแปรม, ชะมาง, มะแป่ม, มะดันแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex. DC วงศ์ : GUTTIFERAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :มะแปรม เป็นไม้ขนาดเล็กสุดของกลุ่มมังคุด ติดผลเมื่อมีความสูงเพียง 1 เมตรใบมะแปรม เป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูป รีแกมขอบขนาน...