แท็ก โพสต์แท็กกับ "กะเดา"

กะเดา

สะเดา

สะเดาชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineชื่อวงศ์ : Meliaceaeลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :สะเดา เป็นไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดงใบสะเดา เป็นใบประกอบแบบขนนก...