แท็ก โพสต์แท็กกับ "กะเดา"

กะเดา

สะเดา

สะเดาชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinineชื่อวงศ์...