วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้ประดง"

แท็ก: แก้ประดง

กวางดูถูก

ชื่ออื่น : ดอกตาย, ดอกตายเหิน, หลอกตาย, อุโซมาติ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th. ชื่อวงศ์ : RANUNCULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกวางดูถูก เป็นไม้เลื้อย ยาว 2-6 ม. ลำต้นแข็ง ใบกวางดูถูก เป็นใบประกอบ เรียงตรงข้าม...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...