วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้บิดมูกเลือด"

แท็ก: แก้บิดมูกเลือด

กระชาย

ชื่ออื่น ๆ :  กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่ระแอน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน (ภาคเหนือ), ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ : ZINGLBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชาย...

กระทุ่มนา

ชื่ออื่น : ท่อมนา, กาตูม, ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ, ถ่มพาย, ท่อมขี้หมู, โทมน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทุ่มนา เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...