วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาระบาย"

แท็ก: ยาระบาย

ข่าตาแดง

ชื่ออื่น ๆ : ข่าตาแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia officinarum Hance วงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข่าตาแดง เป็นพรรณไม้ลงหัวและต้นเมื่อมันแตกขึ้นเป็นกอจะเหมือนกับข่าใหญ่ แต่ต้นจะเล็กและสั้นกว่าข่าใหญ่เล็กน้อย แต่โตกว่าข่าลิงสักหน่อย ใบข่าตาแดง จะมีลักษณะเช่นเดียวกับข่าใหญ่ หน่อข่าตาแดง เมื่อมันแตกหน่อจะมีสีแดงจัด เราเรียกว่าตาแดง แต่กลิ่นและรสนั้น จะหอมฉุนกว่าข่าใหญ่ หน่อนั้นใช้เป็นผักปรุงอาหาร ส่วนที่ใช้เป็นยา : ต้น,...

แก้วเจ้าจอม

ชื่อสามัญ : Lignum Vitae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guaiacum officinale L. ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แก้วเจ้าจอม เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 3 – 12 เมตร มีลักษณะคดงอ เนื้อไม้แข็งมาก กิ่งก้านมีปุ่มปม เปลือกของต้นสีเทาเข้ม บางแห่งเปลือกแตก ต้นแตกใบเป็นพุ่มแผ่กว้างทรงกลม เรือนยอดทึบ ใบแก้วเจ้าจอม ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่...

กรรณิการ์

ชื่ออื่น ๆ : กันลิกา, กรรณิกา ชื่อสามัญ : Night Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกรรณิการ์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 – 4 เมตร ตามลำต้นจะมีรอยเป็นเส้นคาดรอยต้นเป็นช่วงๆ ไปตามข้อต้น เปลือกของลำต้นนั้นมีสีขาว...

กล้วย

ชื่ออื่น ๆ : กล้วยหอม, กล้วยใต้, กล้วยพุทธมาลี, กล้วยน้ำว้า, กล้วยพัด, กล้วยหอมจัทน์, กล้วยหอมทอง, กล้วยหอมเขียว, กล้วยน้ำ กล้วยน้ำไท, กล้วยเล็บมือ, กล้วยนาก, กล้วยส้ม, กล้วยหักมุก, กล้วยหอม, กล้วยมณีอ่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum  L. ชื่อวงศ์ :...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...

กุ่มน้ำ

ชื่ออื่น ๆ : กุ่มน้ำ (ทั่วไป), รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่), อำเภอ (สุพรรณบุรี), เหาะเถาะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa Ham. วงศ์ : CAPPARIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุ่มน้ำ เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 ซม. มีความสูงประมาณ 4-20...

กูดแดง

ชื่ออื่น : ลำเท็ง, ลำเพ็ง, ผักยอดแดง, ผักกูดมอญ, ปรงสวน, ผักกูดแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. ชื่อวงศ์ : PTERIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกูดแดง ลำต้นทอดขนานพันต้นไม้อื่น ปลายยอดมีสเกลสีน้ำตาลรูปค่อนข้างกลมปกคลุม ซึ่งมักจะหลุดไปเมื่อต้นแก่ ใบกูดแดง เป็นใบประกอบชนิดที่มีใบย่อยติดสองข้างของก้านใบ ใบที่สร้างสปอร์และใบที่ไม่สร้างสปอร์มีรูปร่างต่างกันชัดเจน ที่ไม่สร้างสปอร์ใบทั้งใบจะยาวประมาณ 45 –...