วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ฟอกโลหิต"

แท็ก: ฟอกโลหิต

กระวาน

ชื่ออื่น ๆ : กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) กระวานจันทร์, กระวานโพธิสัตว์ ชื่อสามัญ : Siam Cardamom, Best Cardamom, Clustered Cardamom, Camphor Seed ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระวาน...

ก้างปลา

ชื่ออื่น : ก้างปลาขาว, ก้างปลาแดง, ปู่เจ้าคาคลอง, ปู่เจ้าขวางคลอง, คาคลอง ,ขวางคลอง, ข่าคลอง (สุพรรณฯ), คำอ้าย(โคราช) ,ก้างปลาเครือ ,หมัดคำ(แพร่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus reticulatus Poir. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก้างปลา เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 7 ฟุต ลำต้นและกิ่งก้าน สีแดงถึงน้ำตาล...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...