วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขับระดู"

แท็ก: ขับระดู

กระถิน

ชื่ออื่น : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ : White Popinac, Lead Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ชื่อวงศ์ :...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...

กำจัด

ชื่ออื่น : ผักมาด(สกลนคร), หมากแคว่น(เหนือ), แคนโข่ง(กาฬสินธุ์), มะนาวป่า(สกลนคร), ละมาด, พริกหอม, พริกม้า(กลาง), มะข่วง, หมักข่วง, กำจัดต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ชื่อวงศ์ : Rutaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกำจัด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 12-20 เมตร...