วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขับผายลม"

แท็ก: ขับผายลม

ข่อย

ชื่ออื่น ๆ : กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สัมพล (จังหวัดเลย), ข่อย, ส้มพ่อ, ส้มฝ่อ (หนองคายภาคเหนือ), ขรอย, ขันตา, ขอย (ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Siamese rough bush, Tooth brush tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus...

ขิง

ชื่ออื่น ๆ : ขิงเผือก (เชียงใหม่), ขิงแดง, ขิงแกลง (จันทบุรี), สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เกีย (จีน), ขิงบ้าน ชื่อสามัญ : Ginger ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale  Roscoe ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขิง เป็นพรรณไม้ล้มลุก...

กระทือ

ชื่ออื่น ๆ : กระทือป่า, แฮวดำ, กะแวน (ภาคเหนือ), เฮียงแดง (แม่อ่องสอน), กะทือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet Rose. Smith. ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทือ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน แตกแขนงเป็นกอ...

กระวาน

ชื่ออื่น ๆ : กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) กระวานจันทร์, กระวานโพธิสัตว์ ชื่อสามัญ : Siam Cardamom, Best Cardamom, Clustered Cardamom, Camphor Seed ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระวาน...

กะเพรา

กะเพรา ชื่ออื่น ๆ : กะเพราแดง, กะเพราขาว (ภาคกลาง), ก่ำก้อขาว, ก่ำก้อดำ, กอมก้อขาว, กอมก้อดำ(เชียงใหม่-ภาคเหนือ), ห่อตูปลู, ห่อกวอซู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Sacred Basil, holy Basil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum Linn. วงศ์ : LABRATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

การบูร

ชื่ออื่น ๆ : การบูร, การบูร(ภาคกลาง), อบเชยญวน, พรมเส็ง(เงี้ยว), เจียโล่(ประเทศจีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) Presl. ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นการบูร เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 9 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-45...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...

กุ่มบก

ชื่ออื่น : ผักก่าม, (อีสาน) กุ่ม, ผักกุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs ชื่อวงศ์ : Capparidaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุ่มบก เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งก้านมักคดงอ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน...