You are here: Home >Posts Tagged ‘ธุรกิจสปา

ธุรกิจสปา

รูปลักษณ์ของธุรกิจสปา แบ่งตามรูปลักษณ์ของธุรกิจสปา เป็น 3 แบบ คือ 1. สปาแบบตะวันตก (western spa) เป็นสปาแบบดั้งเดิมที่ใช้การอาบหรือแช่น้ำพุร้อนหรือน้ำแร่ร้อน บวกกับสถานที่พักตากอากาศในต่างจังหวัด ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น ประกอบกันในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อาจประกอบด้วยเซานา (Suana) ในประเทศที่มีอากาศหนาวจัด เช่น แถบประเทศยุโรปตอนเหนือ ได้แก่ นอร์เวร์, สวีเดน, ฟินแลนด์ ที่เป็นต้นกำเนิด Suana การอบไอน้ำร้อนสลับการอบน้ำเย็น รวมกับการแช่น้ำร้อนหรือน้ำพุร้อน ชาวยุโรปได้พัฒนาการแช่น้ำตามสถานธรรมชาติไปเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยพบเห็นกันคือ อ่างน้ำวน ที่ในอดีตเราอาจได้ยินชื่อ สปา ที่เป็นชื่อของบริษัทและแบรนด์เนมของอ่างที่ว่านี้

Tags: