video

ข้อมูลพืชสมุนไพรไทย

ตีนฮุ้งดอย

ตีนฮุ้งดอย ชื่ออื่น : ตีนฮุ้งดอย, สัตฤๅษี (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paris polyphylla Smith ชื่อวงศ์ : TRILLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตีนฮุ้งดอย เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบตีนฮุ้งดอย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว...

รางจืดต้น

แก้วเจ้าจอม

โกฐชฎามังสี

โกฐชฎามังสี

โกฐพุงปลา

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ไว้เพื่อคนไทยทั้งชาติ

ข้อมูลพืชที่มีพิษ

กะลังตังช้าง

กะลังตังช้างชื่ออื่น : ตำแยช้าง,กะลังตังช้าง(ใต้) บังหานเขา(เชียงใหม่) ละชา,แล่แซะ(กระเหรี่งแม่ฮ่องสอน) หานสา, หานช้างไห้, หานช้างฮ้อง(เหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Girardinia diversifolia (Limk.) Friisชื่อวงศ์ : Urtiaceaeลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กะลังตังช้าง เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากกระจายทั่วไป ใบกะลังตังช้าง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปไข่ โคนใบมน...

ลำโพง

ละหุ่ง

ต้นรำเพย

มันแกว