หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


สมุนไพรหมวดอักษร ห

ที่ รายชื่อ รายชื่ออื่นๆ รายละเอียด
1.  หงอนไก่ ดอกด้าย (ภาคเหนือ), หงอนไก่ดอกกลม , หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง) , พอคอที (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หงอนไก่ดง (นครสวรรค์) , แชเสี่ยง (จีนแต้จิ๋ว) รายละเอียด
2.  หญ้ากกดอกขาว หญ้าหัวโม่ง (สุราษฏร์ธานี) , จุยโงวซัง (จีน-แต้จิ๋ว) รายละเอียด
3.  หญ้าเกล็ดปลา หญ้าเกล็ดปลา (ภาคกลาง) , ก้วยกังติ้ง, ไตหยี่หนึ่งจี้ (จีน) รายละเอียด
4.  หญ้าเกล็ดหอย โพวตี่กิ้ม. เทียงโอ่วซุย (จีน) รายละเอียด
5.  หญ้าไข่เหา หญ้าไข่เหา (ภาคเหนือ), หญ้านกเขา (ชัยนาท), สร้อยนกเขา (ชลบุรี) รายละเอียด
6.  หญ้าคา คา, หญ้าคา, คาหลวง (ภาคกลาง) , ลาแล, ลาลาง (ภาคใต้), เก้าฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) รายละเอียด
7.  หญ้างวงช้าง หญ้างวงช้างน้อย (ภาคเหนือ), ผักแพวขาว (กาญจนบุรี), กุนอกาโม (มาเลเซีย-ปัตตานี) รายละเอียด
8.  หญ้าใต้ใบ มะขามป้อมดิน (ภาคเหนือ), หมากไข่หลัง (เลย), ไฟเดือนห้า (ชลบุรี), เตียงจูเช่า (จีน) รายละเอียด
9.  หญ้าพันงูขาว พันงูเล็ก, พันงูขาว, หญ้าท้อง (ภาคกลาง) รายละเอียด
10.  หญ้าพันงูแดง ควยงูน้อย (ภาคเหนือ), พันงูแดง (ภาคกลาง), อั้งเกยซั้งพี (จีน-แต้จิ๋ว) รายละเอียด
11.  หญ้าแพรก หญ้าแผด (ภาคเหนือ), หนอเก่เค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ทิซั่วเช่า (จีน) รายละเอียด
12.  หญ้าลิ้นงู สุ่ยเฉียบฉ่าว (จีนกลาง), จุ่ยจี้เช่า (แต้จิ๋ว) รายละเอียด
13.  หญ้าแห้วหมู หญ้าขนหนู (ภาคเหนือ-แม่ฮ่องสอน), ซัวฉ่าว (จีนกลาง), ซาเช่า (แต้จิ๋ว) รายละเอียด
14.  หนาดใหญ่ หนาดหลวง, คำพอง (ภาคเหนือ), พ็อบกวา, แน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พิมเสน, ใบฟลม, ผักชีช้าง (ภาคกลาง), จะบอ (มลายู-ปัตตานี), หนาด (จันทบุรี), ไต่ฮวงไหง่, ไหง่หนับเฮียง รายละเอียด
15.  หนามแดง หนามขี้แฮด (ภาคเหนือ), มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง), มะนาวโห่ (ภาคใต้) รายละเอียด
16.  หนามพรม พรม (ภาคกลาง), ขี้แฮด (ภาคเหนือ) รายละเอียด
17.  หนุมานประสานกาย ว่านอ้อยช้าง (เลย), ชิดฮะลั้ง , กุชิดฮะลั้ง (จีน) รายละเอียด
18.  หมอน้อย หญ้าละออง, หญ้าดอกขาว (กรุงเทพฯ), หญ้าสามวัน (เชียงใหม่), ก้านธูป (จันทบุรี), ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก (เลย), เสือสามขา (ตราด) , ซางหางฉ่าว (จีนกลาง) เซียหั่งเช่า (แต้จิ๋ว) รายละเอียด
19.  หมากผู้หมากเมีย หมากผู้ (ภาคเหนือ), มะผู้มะเมีย(ภาคกลาง), ทิฉิ่วเฮียะ (จีน-แต้จิ๋ว) รายละเอียด
20.  หลิว หลิว (จีนกลาง), ลิ้ว (แต้จิ๋ว) รายละเอียด
21.  หอมเล็ก หอม (ทั่วไป), หอมบัว (ภาคเหนือ), ปะเช้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปะเซอก่อ (กะเหรี่ยง-ตาก), หอมแดง (ภาคกลาง-ภาคใต้), หอมหัว, หอมไทย (ภาคกลาง), ตังซัง, ซัง (จีน) รายละเอียด
22.  หัวเล็ก เถาหัวลิง (กรุงเทพฯ) รายละเอียด
23.  หิรัญญิการ์ หิรัญญิการ์ (ภาคกลาง) รายละเอียด
24.  หูปลาช่อน ผักบั้ง (ลำปาง), ผักแดง (เลย), หางปลาช่อน (ภาคกลาง), หยางถีฉ่าว, เยวียะเสี้ยหง (จีนกลาง)ล เอี่ยโต่ยเช่า, เฮียะแอ่อั้ง (แต้จิ๋ว) รายละเอียด
25.  เหงือกปลาหมอ จะเกร็ง, อีเกร็ง (ทั่วไป), แก้มหมอ (กระบี่) รายละเอียด
26.  เหลียง เหลียง (ประจวบคีรีขันธ์), ตานขโมย (ภาคเหนือ) รายละเอียด
27.  โหระพา ห่อกวยซวย, โหระพาไทย, ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) รายละเอียด

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization