หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


ที่ รายชื่อ ชื่ออื่นๆ รายละเอียด
1. ชงโค เสี้ยวดอกแดง (เหนือ) รายละเอียด
2. ชบา ดอกใหม่, ใหม่แดง, ใหม่ (เหนือ), ชุมบา, ชบาขาว, ชุมมา (ปัตตานี), บา, ชะมา (ใต้) รายละเอียด
3. ชมพู่น้ำดอกไม้ ฝรั่งน้ำ, ชมพู่น้ำ (ใต้), ชมพู่น้ำดอกไม้ (ไทย), มะชมพู่, มะน้ำหอม (พายัพ), มชามุด (น่าน), ยามูปะนาวา (มละยู-ยะลา) รายละเอียด
4. ชองระอา ทองระอา, ชองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ), คันชั่ง (ตาก), รายละเอียด
5. ช้อยนางรำ ช้อยนางรำ, นางรำ, ช้อยนางรำ, ว่านมีดยับ (ไทย) รายละเอียด
6. ชะพลู ชะพลู (ไทยภาคกลาง), พลูลิง, ผักอีไร (ภาคเหนือ) รายละเอียด
7. ชะมดเชียง - รายละเอียด
8. ชะมดต้น ชะมัดต้น, ฝ้ายผี (ไทยภาคกลาง) บางคนเรียก จั๊บเจี๊ยว รายละเอียด
9. ชะมวง ส้มมวง (ภาคใต้), ชะมวง (ไทยกลางและตะวันออก) รายละเอียด
10. ชะลูด ลูด (ปัตตานี), ชะลูด (กลาง, ตลาด) รายละเอียด
11. ชะลูดขาว ชะลูด, ชะลูดขาว (ไทยภาคกลาง), นูด, นูดขาว (ปักษ์ใต้), ชะนูด (สุราษฎร์) รายละเอียด
12.  ชะลูดแดง ชะนูด (สุราษฎร์), ชะลูดแดง (ไทยภาคกลาง), นูดแดง (ภาคใต้) รายละเอียด
13. ชะอม ผักหละ, ผักละ, ผักล่า, ผักห้า (ภาคเหนือ), ชะอม (ไทยภาคกลาง), ผักข่า (ร้อยเอ็ด),โพะซุยโด่ะ รายละเอียด
14. ชะเอมเทศ กำเช้า, กำเช่า (จีน-แต้จิ๋ว), ชะเอมเทศ, ชะเอมจีน รายละเอียด
15. ชะเอมไทย ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, ชะเอมไทย (ชุมพร), เซเบี๊ยดกาชา (ตรัง) รายละเอียด
16. ชะเอมบ้าน ชะเอมบ้าน ชะเอม ชะเอมสวน รายละเอียด
17. ชะเอมป่า ชะเอมไทย, ชะเอมเถา, ชะเอมป่า รายละเอียด
18.  ชา เมี่ยง, เมี่ยงป่า (ไทยภาคเหนือ-พายัพ), ชา (ไทยเมี่ยง, เมี่ยงป่า (ไทยภาคเหนือ-พายัพ), ชา (ไทยภาคกลาง) รายละเอียด
19. ช้างงาเดียว หนามคาใบ, ช้างงาเดียว, หนามควาก (เชียงใหม่) รายละเอียด
20. ชาด - รายละเอียด
21. ช้าแป้น ฝ่าแป้ง (ภาคเหนือ), ขาตาย, ขากะอ้าย (ภาคใต้), ดับยาง, ผ่าแป้ง, ฝ้าแป้ง, มะเขือดง, รายละเอียด
22. ชำมะนาดป่า ชำมา นาดป่า รายละเอียด
23. ชิงช้าชาลี บรเพ็ชร, ชิงช้าชาลี, ชิงชาลี (ไทยภาคกลาง), จุ่งจะริงตัวพ่อ (ภาคเหนือ), จุ่งจะลิงตัวแม่ รายละเอียด
24. ชิงชี่ แสมชอ, ชิงชี, ชาสู่ต้น, กินขี้, แช่ม้าลาย, น้ำนอง, จิงโจ้, น้ำนองหวะ, น้ำนอง รายละเอียด
25. ชุมเห็ดเทศ หมากกะลิงเทศ, ลับมืนหลาว, ขี้คาก (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดใหญ่, ชุมเห็ดเทศ (ไทยภาคกลาง), ส้มเห็ด (เชียงราย), ตะสีพอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), จุมเห็ด(มหาสารคาม), ตุ๊ยเฮียะเต่า, ฮุยวิจวบักทง (จีน) รายละเอียด
26. ชุมเห็ดไทย ลับมืนน้อย (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดเขาควาย, ชุมเห็ดนา, ชุมเห็ดเล็ก, ลับมื่นน้อย เล็บมื้น (ภาคกลาง), พราดาน (สุโขทัย), หญ้าลักลืน (ปราจีนบุรี), เล็นเค็ด (มหาสารคาม), กิเกีย หน่อปะหน่ำเหน่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ชุมเห็ดเขาควาย, เล็บมื่นน้อย (พายัพ-อีสานป, ก๊วกเม้ง, เอียฮวยแช (จีน) รายละเอียด
27.  เชือกเขาไฟ ย่างทราย, ย่านปด, เชือดเขาไฟ, ฮางฮ้อน, ไม้ไฟ (ไทย) รายละเอียด


Custom Search

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization