หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


กลุ่มสมุนไพรรักษาอาการปวดฟัน

ชื่อสมุนไพร  : แก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Murraya paniculata Jack.
วงศ์                  : RUTACEAE
ชื่อท้องถิ่น          : แก้มขาว (ภาคกลาง) ตะไหลแก้ว แก้ว
                          พริก จ๊าพริก (ภาคเหนือ) แก้วขี้ไก่ (ยะลา)

ต้นแก้ว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้นแก้วเป็นไม้พุ่มถึงไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อนติดกับลำต้นแบบสลับกันแต่ละใบ ประกอบด้วย
ใบย่อย 3-5 ใบ มีรูปคล้ายรูปไข่ค่อนข้างยาว ใบมีกลิ่นหอมเมื่อส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นจุดต่อมน้ำมันบนใบ ใบมีสีเขียวเข้มและเป็นมัน ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ ผลค่อนข้างกลม เมื่อสุกเป็นสีแดงหรือส้มแก่
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบสด
รสและสรรพคุณ
ในตำรายาไทยมิได้ระบุรสของใบแก้ว เมื่อขยี้ใบแก้วดมจะมีกลิ่นหอม ใบแก้วใช้ปรุงเป็นยาขับระดู และยาแก้จุกเสียด แน่นท้อง ขับลม บำรุงธาตุ
การเตรียมยาสมุนไพรอย่างง่ายและวิธีใช้
ใบแก้วใช้รักษาอาการปวดฟัน โดยนำใบสดตำพอแหลกแช่เหล้าโรงในอัตราส่วน 15 ใบย่อย หรือ 1 กรัมต่อเหล้าโรง 1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร
และนำเอายาที่ได้มาทาบริเวณที่ปวด
ชื่อสมุนไพร  : ข่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์   : Streblus asper Lour.
วงศ์                    : MORACEAE
ชื่อท้องถิ่น           : กักไม้ฝอย (เหนือ)  ส้มพล (เลย - อีสาน) ข่อย ส้มพ่อ
                           ส้มผ่อ (หนองคาย-อีสาน) ปรอย ขันตา ขอย (ใต้)
                          ตองบะแน่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) สะนาย (เขมร)

ข่อย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ข่อยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเล็กหนาและแข็ง จับดูจะรู้สึกสากมือ ขอบใบหยัก ดอกตัวผู้จะรวมกันเป็นช่อดอกแบบหัวกลม ก้านดอกสั้น
มีสีเหลืองอมเขียวหรือเกือบจะขาว ส่วนดอกตัวเมีย ก้านดอกยาวและมักจะออกเป็นคู่สีเขียวผลรูปร่างกลม ผลสุกสีเหลืองอ่อน เปลือกชั้นนอก
จะนิ่มและฉ่ำน้ำ เมล็ดรูปร่างเกือบกลม คล้ายเมล็ดพริกไทย
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกต้นสด
รสและสรรพคุณ
รสเมาเบื่อ สรรพคุณรักษาพยาธิ ผิวหนัง หรือใช้ต้มใส่เกลือให้เค็มเป็นยาอม รักษารำมะนาด
การเตรียมยาสมุนไพรแบบง่ายและวิธีใช้
เปลือกข่อยรักษาอาการปวดฟัน โดยใช้เปลือกต้นสด ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือสับเป็นชิ้น ต้มกับน้ำพอสมควรและใส่เกลือให้มีรสเค็ม ต้มนาน
10-15 นาที เอาน้ำขณะที่ยังอุ่น อมบ่อยๆ
ชื่อสมุนไพร       : ผักคราดหัวแหวน
ชื่อวิทยาศาสตร์     : Spilanthes acmella (Linn.) Murr.
วงศ์                      : COMPOSITAE
ชื่อท้องถิ่น             : ผักคราด ผักตุ้มหู (ใต้) ผักเผ็ด (เหนือ)
                             อึ้งฮวยเกี้ย (จีน)

ผักคราดหัวแหวน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ผักคราดหัวแหวนเป็นไม้ล้มลุก สูง 30-40 ซม. ลำต้นองบน้ำเล็กน้อย อาจมีสีม่วงปนแดง ต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่
โคนใบมน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 3-6 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อยหยาบๆ ดอกออมรวมกันเป็นช่ออัดแน่นที่ชอกใบรูปกรวยคว่ำกลีบดอกที่อยู่ริมๆ
มีสีเหลืองขนาดเล็กยื่นออกมา ส่วนดอกที่อยู่ภายในมีขนาดเล็กมากและมีสีเหลืองเช่นกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ดอกสด
รสและสรรพคุณ
รสเผ็ด
1.ยาพื้นบ้านใช้แก้อาการปวดฟัน ขับปัสสาวะ แก้บิด ระงับไอ
2.ในตำรายาไทยใช้ต้นสดตำผสมเหล้าหรือน้ำส้มสายชู อมแก้ฝีในลำคอ หรือต่อมน้ำลายอักเสบ ทำให้ลิ้นชา แก้ไข้
การเตรียมยาสมุนไพรแบบง่ายและวิธีใช้
ใช้ดอกสดปริมาณพอเหมาะกับเกลือ อมหรือกัดไว้บริเวณที่ปวด

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization