หน้าแรก หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา


กลุ่มสมุนไพรรักษาโรคพยาธิลำไส้

ชื่อสมุนไพร        : มะเกลือ
ชื่อวิทยาศาสตร์    : Diospyros mollis Griff
วงศ์                   : EBENACEAE
ชื่อท้องถิ่น            มะเกือ  มะเกีย (ภาคเหนือ) เกลือ (ภาคใต้)
                    มักเกลือ (ตราค)

ต้นมะเกลือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
มะเกลือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบรูปไข่รีปลายแหลมดอกเป็นช่อใหญ่ประกอบด้วยดอกเล็ก สีเหลืองอมเขียว ผลกลมสีเขียว
เมื่อผลแก่จัดจะให้ผลดกแต่ใบไม่ค่อยงาม
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ผลดิบสด (ผลแก่ที่มีสีขาวผลสุกสีเหลือง หรือผลดำห้ามใช้)
รสและสรรพคุณ
รสเบื่อเมาสรรพคุณถ่ายพยาธิตัวตืด และพยาธิไส้เดือนตัวกลม
การเตรียมยาสมุนไพรอย่างง่ายและวิธีใช้
ชาวบ้านใช้ผลมะเกลือดิบและสดถ่ายพยาธิปากขอได้ผลดี และพยาธิเส้นด้าย (พยาธิเข็มหมุด) โดยใช้ผลสดสีเขียว ไม่ซ้ำ ไม่ดำ จำนวน
เท่าอายุของคนไข้ (1ปีต่อ 1 ผล) นำมาโขลกพอแหลกแล้วผสมกะทิสด (2 ช้อนชาต่อมะเกลือ 1 ผล) คั้นเอาแต่น้ำดื่มให้หมด
ก่อนรับประทานอาหารเช้า ถ้า 3 ชั่วโมงแล้วยังไม่ถ่ายให้ใช้ยาระบายเช่น ดีเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำคนให้เข้ากันอย่าให้ตกตะกอน ดื่มตามลงไป
ข้อควรระวัง
1. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงหลังคลอดบุตรใหม่ๆ ห้ามใช้ยานี้
2. ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารหรือมีอาการปวดท้อง ถ่ายอุจจาระผิดปกติบ่อยๆ ครั้ง หรือผู้ที่มีอาการไข้ ห้ามใช้ยานี้
3. บางคนอาจแพ้ยานี้ ทำให้เกิดอาการท้องเดินบ่อยครั้ง แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ อาเจียน ตามัว ถ้ารุนแรงอาจถึงตาบอดได้ (แต่พบค่อนข้างน้อย)
ถ้าเกิดอาการดังกล่าวให้พาไปพบแพทย์โดยด่วน
ชื่อสมุนไพร     : เล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์   : Quisqualis indica Linn.
วงศ์                    : Combretaceae
ชื่อท้องถิ่น            : จะมั่ง จ๊ามั่ง มะจีมั่ง (ภาคเหนือ)
                            ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

เล็บมือนาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เล็บมือนางเป็นไม้เถาเลื้อย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ กิ่งอ่อนมักมีขนปกคลุม ใบเดี่ยวติดกับลำต้นแบบตรงกันข้ามในแต่ละข้อ ก้านใบยาว 1-2 ซม.
มีขน ใบมีทั้งรูปรี รูปไข่ ขอบขนาน ขนาดยาว 5-18 ซม. กว้าง 2-9 ซม. โคนใบมนหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลมดอกออกเป็นช่อ
ยาว 4-20 ซม. มักออกตามโคนก้านใบและปลายดอกแต่ละดอกยาว 5-8 ซม. แรกบานจะมีสีขาวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม
 ดอกมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะเวลากลางคืนออกดอกระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ผลคล้ายรูปไข่รี ๆ มี 5 พู สีน้ำตาลแดงและเป็นมัน
ขนาดยาว 2-4 ซม. กว้าง 0.5-1.25 ซม. เมล็ดเป็นรูปกระสวยยาว 2.5 ซม.
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เมล็ด
รสและสรรพคุณ
รสเอียน เบื่อเล็กน้อย ใช้ขับพยาธิ และตานทราง
การเตรียมยาสมุนไพรแบบง่ายและวิธีใช้
ใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือนและพยาธิเส้นด้ายสำหรับเด็กใช้ 2-3 เมล็ด (หนัก 4-6 กรัม) ผู้ใหญ่ใช้ 5-7 เมล็ด (หนัก 10-15 กรัม) ทุบพอแตกต้มเอา
น้ำดื่มหรือหั่นทอดกับไข่รับประทาน
ข้อควรระวัง
เมล็ดเล็บมือนางอาจทำให้เกิดอาการข้างเตียง คือ สะอึก เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน

สมุนไพร ตำรายา สมุนไพรน่ารู้ รอบรู้สปา Search Engine Optimization