สมุนไพรหมวดอักษร ข

ข่าต้น

ข่าต้น

ขี้เหล็กเทศ

ข่าตาแดง

สมุนไพรหมวดอักษร ฉ

ฉัตรพระอินทร์

ฉัตรพระอินทร์ชื่ออื่น : เสกกษัตริย์(ชัยภูมิ), จ่อฟ้า(ตาก), นางอั้วโคก(โคราช), เทียนป่า(ปราจีนบุรี), หญ้าเหลี่ยม(สุราษฎร์ธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br. ชื่อวงศ์ : Labiatae (Lamiaceae)ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ฉัตรพระอินทร์ เป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2.5 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านเป็นสี่เหลี่ยม...

เฉียงพร้านางแอ

เฉียงพร้านางแอชื่ออื่น : สีฟันนางแอ (เหนือ), นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่), บงคด (พร), โองนั่ง (อุตรดิตถ์), แก็ก, วงคด, องคต (ลำปาง), แคแห้ง, ต่อไส้, สันพร้านางแอ (กลาง), ร่มคมขวาน (กรุงเทพมหานคร), ขิงพร้า (ตราด, ประจวบคีรีขันธ์), บงมัง...

สมุนไพรหมวดอักษร ซ

ซัด

ซัด ชื่ออื่น : ลูกซัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonella foenum-graecum   L. ชื่อวงศ์ : Leguminosae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ซัด เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 30 - 60 เซนติเมตรใบซัด มีใบประกอบคล้ายขนใบนก 3 ใบ มีใบย่อยเป็นรูปใข่ ยาว 1...

ซ่อนกลิ่น

ซ่อนกลิ่นชื่ออื่น : ดอกรวงข้าว, ดอกลีลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polianthes tuberose Linn. ชื่อวงศ์ : AGAVACEAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ซ่อนกลิ่น เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะของหัวจะคล้ายๆ กับหัวหอมใบซ่อนกลิ่น มีสีเขียวเล็กและเรียวยาวโผล่ออกมาจากพื้นดิน ใบยาวประมาณ 1-1.5 ฟุตดอกซ่อนกลิ่น จะชูช่อออกมาตรงกลางกอของลำต้นและมีดอกเกาะตรงก้านดอกเรียงกันเป็นแนวตามก้านดอก ดอกมีสีขาวยาวประมาณ 1 นิ้ว...

สมุนไพรหมวดอักษร ต

ตรีชวา

ตรีชวา

ตานดำ

ตานดำ

ตาเสือ

ตาเสือ

ตานกกรด

ตานกกรด (คำรอก)

สมุนไพรหมวดอักษร ด

ดาวอินคา

ดาวอินคา

แดง

แดง

ดีหมี

ดีหมี

ดีควาย

ดีควาย(ดันหมี)

ดีงูต้น

ดีงูต้น

สมุนไพรหมวดอักษร ท

ทำมัง

ทำมัง

เทียนดำ

เทียนดำ

ทุ้งฟ้า

ทองหลางป่า

ทองหลางป่า

สมุนไพรหมวดอักษร บ

นกกาน้ำ

นกยูง

นกพิราบ

นกออก

สมุนไพรหมวดอักษร ป

เปล้าเงิน

เปล้าเงิน

เปราะป่า

เปราะป่า

ประยงค์

ประยงค์

โปร่งฟ้า

สมุนไพรหมวดอักษร ฝ

แฝกหอม

แฝกหอม

ฝิ่น

ฝิ่น

ฝาง

ฝิ่นต้น

ฝ้ายแดง

สมุนไพรหมวด พ

พวงชมพู

พวงชมพู ชื่ออื่น : Mexican Creeper, Chain of Love ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antigonon leptopus Hook. & Arn. ชื่อวงศ์ : Polygonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พวงชมพู เป็นไม้เลื้อยที่มีเถาอ่อนแต่ตรงส่วนโคนจะแข็งแรงมาก ใบพวงชมพู ใบเดี่ยวใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน เว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจักมนไม่แหลม ...

พลับ

พลับชื่ออื่น : Kaki, Japonese persimmon, Persimmon, Chinese date plum ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros kaki L. ชื่อวงศ์ : EBENACEAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พลับ เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตรใบพลับ สีเขียวเข้มรูปหัวใจ ใบเหนียวคล้ายหนัง เขียวเข้มเป็นมันดอกพลับ คล้ายระฆัง...
โพธิ์ศรี

โพธิ์ศรี

โพธิ์

โพธิ์

สมุนไพรหมวดอักษร ฟ

เฟินเงิน

เฟินเงิน

ฟองสมุทร (เทียนหยด)

ฟัก (ฟักเขียว)

ฟักข้าว

ฟักทอง

สมุนไพรหมวดอักร ร

รางจืดต้น

รางจืดต้น ชื่ออื่น : ยางจืด, จางจืด, มะหิ่งเม่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : crotalaria spectabilis Roth. ชื่อวงศ์ : Fabaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รางจืดต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงถึง 3 เมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียวอ่อน มีสันนูนตามยาว 5-6 สัน ใบรางจืดต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ...
รำเพย

รำเพย

ราตรี

ราตรี

ราชาวดีป่า

ราชาวดีป่า

รางจืดดอกขาว

รางจืดดอกขาว

สมุนไพรหมวดอักษร ว

วาน้ำ

วาน้ำชื่ออื่น : ใบพาย, วาน้ำ, อุบีกะลิงไอย, บอนแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne cordata Griff. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :วาน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ และมีไหลแตกเป็นต้นใหม่ใบวาน้ำ ใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นรูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายมน โคนเว้า รูปหัวใจ ยาว 6-15 เซนติเมตร กว้าง...

ว่านงาช้าง

ว่านงาช้างชื่ออื่น : ว่านงาช้างเขียว, หอกสุรกาฬ, ว่านงาช้างลาย, หอกสุรโกฬ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sansevieria cylindrica Bojer ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ว่านงาช้าง เป็นไม้ล้มลุก ลําต้นอยู่ใต้ดิน สูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร เป็นว่านที่มีใบ โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนงาช้าง หน่อทุกหน่อก็แทงขึ้นมาสูงประมาณ 1ศอก ไม่มีกิ่ง...
ว่านลิ้นมังกร

ว่านลิ้นมังกร

ว่านนางคำ

ว่านนางคำ

ว่านมหาเมฆ

ว่านมหาเมฆ

สมุนไพรหมวดอักษร ส

สร้อยทองทราย

สนทราย

สนทราย

ส้มจี๊ด

ส้มจี๊ด

โสก

โสก

สำรอง

สำรอง