วันศุกร์, มีนาคม 24, 2017

ความหมายและบทบาทหน้าที่ผดุงครรภ์ไทย

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จรรยาผดุงครรภ์ไทย

ผดุงครรภ์แผนโบราณ ต้องประกอบด้วยความรู้ และคุณธรรม (ความเสียสละ โอบอ้อมอารี สุภาพ รวมไปถึง มีกายวาจา ใจ ที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกโอกาส จริยธรรมของผดุงครรภ์แผนไทยมี 10 ประการ ดังนี้ มีเมตตาจิตต่อคนไข้ ไม่โลภเห็นแก่ลาภ ไม่โอ้อวดความรู้ ไม่หวงกีดกันความรู้ผู้อื่นที่มีความรู้ดีกว่าตน ไม่ลุแก่อำนาจและอคติ ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม 8 มีความละอายต่อบาป ไม่เป็นคนเกียจคร้าน มีสติไตร่ตรอง ไม่มีสันดานมัวเมา

สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การทำคลอดปกติ

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การเจริญเติบโตและการดูแลทารก

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว